Проверки за число

Да се напише програма, която позволява са се въведе цяло число  и проверява дали числото е:

 • положително
 • четно
 • едноцифрено
Публикувано в 10а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Проверки за число

 1. bettyful каза:
   Program M;
  var a:integer;
  begin
  write ('Vavedete a=');
  readln (a);
  If (a>0) then
   writeln ('Chisloto e polojitelno')
  else writeln ('Chisloto ne e polojitelno');
  If (a>0) and (a<10) then writeln ('Chisloto e ednocifreno')
  else writeln ('Chisloto ne e ednocifreno');
  If (a mod 2=0) then writeln ('Chisloto e chetno')
  else writeln ('Chisloto e nechetno');
  readln;
  end. 
 2. sandokan каза:
  Program M;
  var A:integer;
  begin
  writeln('Vavedi chislo');
  readln(A);
  If (A>0) and (A mod 2=0) and ((A>=0) and(A<=9)) then
  writeln('Yes') else writeln ('No');
  readln;
  readln;
  end. 

Вашият коментар