Трансформации с двумерен масив

Да се въведат стойности на елементите на двумерен масив с размери M и N. Да се извършат следните преобразувания:

 • тези елементи, които са отрицателни, да се направят равни на 0
 • да се прибави към всяка клетка от масива стойността X
 • да се намери масив, който е огледален на дадения по хоризонтала
 • да се намери огледалния на дадения масив по диагонала – тоест това, което е било ред, да стане колона и обратно

Да се отпечата така получения масив.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Трансформации с двумерен масив

 1. kaloyan каза:

  Не съм сигурен за последното условие, че съм го направил както трябва.

  VAR a,b:array[1..100,1..100] of integer;
    m,n,i,j,x,k:integer;
  
  BEGIN
  write('Vavedi razmerite na masiva: '); readln(n,m);
  //Въвеждаме стойностите на масива
  writeln('Vavedete stoinostite:');
   for i:=1 to n do
    for j:=1 to m do
     readln(a[i,j]);
  //Приравняваме отрицателните стойности на 0
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to m do
    if a[i,j]<0 then a[i,j]:=0;
  //Прибавяме към елементите на масива стойноста X
  write('Vavedi stoinosta na X: '); readln(x);
   for i:=1 to n do
    for j:=1 to m do
     a[i,j]:=a[i,j]+x;
  //Намираме огледалните редове
   for i:=1 to n do begin
   k:=0;
    for j:=1 to m do begin
     b[i,j]:=a[i,m-k];
     k:=k+1;
    end;
   end;
  a:=b;//Присвояваме масивът, който използвахме като помощен към масивът а
  //Разменяма редовете и колоните
  for i:=1 to m do begin
  k:=1;
   for j:=1 to n do begin
    b[i,k]:=a[j,i];
    k:=k+1;
   end;
  end;
  a:=b;
  //Отпечатване:
  for i:=1 to m do begin
   for j:=1 to n do write(b[i,j],' ');
   writeln;
  end;
  
  readln;
  END.
  

Вашият коментар