Дали е буква

Да се въведе символ и да се провери дали е: буква, главна буква, гласна буква.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Дали е буква

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <cctype>
  
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char a;
    cout << "wuwedi simwol: ";
    cin >>a;
    if (isalpha(a))
      { 
       cout << "Simwola e angliiska ";
       if (isupper(a)) cout << "glawna ";
        else cout << "malka ";
       tolower(a);
       switch (a){
          case 'a': cout << "glasna bukwa\n"; break;
          case 'e': cout << "glasna bukwa\n"; break;
          case 'i': cout << "glasna bukwa\n"; break;
          case 'o': cout << "glasna bukwa\n"; break;
          case 'u': cout << "glasna bukwa\n"; break;
          case 'y': cout << "glasna bukwa\n"; break;
          default: cout << "suglasna bukwa\n ";
          }
      }
    else cout<< "Newaliden simwol (trqbwa da e bukwa)\n";
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Gadget каза:
   
  char b;
    cout<<"Vavedete proizvolen simvol: "<<endl;
    cin>>b;
    if(((b>='a')&&(b<='z'))||((b>='A')&&(b<='Z')))
    cout<<"Simvolut e bukva!"<<endl;
    else
    cout<<"Simvolut ne e bukva!"<<endl;
    if((b>='A')&&(b<='Z'))
    cout<<"Simvolut e glavna bukva!"<<endl;
    //I-vi nachin za proverka na glasnata bukva
    if((b=='a')||(b=='A')||(b=='e')||(b=='E')||(b=='i')||(b=='I')||(b=='o')||(b=='O')||((b=='y')||(b=='Y'))
    cout<<"Simvolut e glasna bukva!"<<endl;
    //II-ri nachin za proverka na glasnata bukva
    switch(b){
         case 'a':
         case 'A': 
         case 'e':
         case 'E':
         case 'i':
         case 'I':
         case 'y':
         case 'Y':
         case 'o':
         case 'O':cout<<"Simvolut e glasna bukva!"<<endl;
         default:cout<<"\n";
         }   
  
 3. Prizraka каза:

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  char x;
  cin>>x;
  cout<=’a’)&&(x=’A’)&&(x<='Z')))<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
  }

Вашият коментар