Пресмятане на израз *

Напишете програма, която позволява да се въведе низ, съдържащ две валидно записани цели числа  и операция между тях (събиране, изваждане, умножение или деление) и отпечатва резултата от операцията.

По желание: ** Да се реализира програмата така, че да позволява да се въведат няколко операции. За улеснение ще игнорираме приоритета на операциите при пресмятането.

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар