Средна температура

Да се напише програма, която позволява да се въведе средната температура за всеки месец и след това пресмята:

 1. средногодишната температура
 2. средната температура по сезони. Приемаме, че 12, 1, 2 месец са зима, 3, 4, 5 са пролет и т.н.
 3. отделно средната температура за месеците със средна температура над нулата и отделно тази за месеците с температура под нулата

Не е задължително да решите и трите подусловия, изберете онова, което ви е интересно и по силите. Но ако решите и трите – още по-добре.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Средна температура

 1. Gadget каза:
   
  //Reshenie na poduslovie 1
    double t,sr;
    sr=0;
    for(int m=1;m<=12;m++){
     cout<<"Vavedete srednata temperatura prez "<<m<<" Mesetz: ";
     cin>>t;
     sr+=t;
     }
     cout<<"Srednogodishnata temperatura e: "<<sr/12<<" C"<<(char)248<<endl;
             
     system("PAUSE");  
     return 0;
  
 2. Gadget каза:
   
  //Reshenie na poduslovie 2
    double t,srz,srp,srl,sre;
    srz=0;
    srp=0;
    srl=0;
    sre=0;
    for(int m=1;m<=12;m++){
     cout<<"Vavedete srednata temperatura prez "<<m<<" Mesetz: ";
     cin>>t;
     if((m==12)||(m==1)||(m==2))
     srz+=t;
     if((m>2)&&(m<6))
     srp+=t;
     if((m>5)&&(m<9))
     srl+=t;
     if((m>8)&&(m<12))
     sre+=t;
     }
     cout<<endl;
     cout<<"Srednata temperatura prez zimata e: "<<srz/3<<" C"<<(char)248<<endl;
     cout<<"Srednata temperatura prez proletta e: "<<srp/3<<" C"<<(char)248<<endl;
     cout<<"Srednata temperatura prez lqtoto e: "<<srl/3<<" C"<<(char)248<<endl;
     cout<<"Srednata temperatura prez esenta e: "<<sre/3<<" C"<<(char)248<<endl;
              
     system("PAUSE");  
     return 0;
  
 3. Gadget каза:
   
  //Reshenie na poduslovie 3
    int mo,mp;
    double t,srp,sro;
    srp=0;
    sro=0;
    mo=0;
    mp=0;
    for(int m=1;m<=12;m++){
      cout<<"Vavedete srednata temperatura prez "<<m<<" Mesetz: ";
      cin>>t;
      if(t>0){
       srp+=t;
       ++mp;
      }
      if(t<0){
       sro+=t;
       ++mo;
      }
     }
     cout<<endl;
     cout<<"Srednata temperatura nad nulata e: "<<(srp/mp)<<" C"<<(char)248<<endl;
     cout<<"Srednata temperatura pod nulata e: "<<(sro/mo)<<" C"<<(char)248<<endl;
            
     system("PAUSE");  
     return 0;
  

Вашият коментар