1*2+2*3

Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=1*2+2*3+3*4+…+n*(n+1)

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to 1*2+2*3

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    cout<<"Wuwedete n na izraza S=1*2+2*3+3*4+…+n*(n+1) ";
    cin>>n;
    cout<<"Sumata e rawna na "<<((n+2)*(n+1)*n)/3<<endl; 
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Израза S=1*2+2*3+3*4+…+n*(n+1) може да се представи и като (1*1+2) + (2*2+2)+(3*3+2)+…+(n*n+1).
  Във всяка скоба получаваме число повдигнато на квадрат плюс същото число на първа степен.
  (1^2+1)+(2^2+2)+…+(n^2+n)
  Това може да се представи като сумата на квадратите на първите n числа плюс сумата на първите n числа.
  n(n+1)(2n+1)/6 + (n+1)n/2
  След преобразуване се стига до (n+2)(n+1)n/3

Вашият коментар