Сумата от цифрите да е X

Да се напише програма, която извежда всички числа в интервала (1..1000), сумата от цифрите на които е равна на X

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Сумата от цифрите да е X

 1. Gadget каза:
   
  int x,tzifra,chislo,suma=0;
    cout<<"Vavedete X: ";
    cin>>x;
    for(int i=1;i<=1000;i++){
      chislo=i;      
      while(chislo!=0){
      tzifra=chislo%10;
      suma+=tzifra;
      chislo/=10;
    }
    if(suma==x)
    cout<<i<<" ";
    suma=0;
    }
    cout<<endl;
  
  • Данаил каза:

   Така както си сложил инициализирането на сумата след всичко друго, първоначално ме заблуди че липсва. И форматирането е малко подвеждащо – фигурната скоба пред if трябва да е под while, а не под for – за да показва коя крайна скоба с коя начална е. Ако изключим това – вярно, както винаги :-)

 2. dreanor каза:
  using namespace std;
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    bool lqwo=true,sum=false;
  	int suma;
  	cout<<"Wuwedete suma na cifrite ";
  	cin>>suma;
  	if ((suma>=1)&&(suma<=27)) //няма нужда да се изпълнява цикъла ако няма да изведе резултат
  	{
  		if (suma<=18) //проверка дали има двуцифрени с дадена сума
  		{
  			if(suma<9) cout<<suma<<endl;
  			for(int e=1;e<=9;e++)
  				for(int d=0;d<=9;d++)
  					if ((e+d)==suma)
  						cout<<e<<d<<endl;
  		}
  		for (int i=1;i<=9;i++)
  			for (int p=0;p<=9;p++)
  				for (int t=0;t<=9;t++)
  					if ((i+p+t)==suma)
  						cout<<i<<p<<t<<endl;					       				
  	}
  	else cout<<"Nqma takiwa chisla ot 1 do 1000\n";
  	cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар