08.07 Триъгълник

Да се напише програма, която позволява да се въведат три реални числа и проверява дали те представляват валидни страни на триъгълник, и какъв е видът му – равностранен, равнобедрен, правоъгълен или друг. Да се изведе подходящо съобщение за всеки конкретен случай.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

One Response to 08.07 Триъгълник

 1. Nadq каза:
   double a,b,c;
     cout<<"vuvedete stranite na triugulnika "<<endl;
     cin>>a>>b>>c;
    
       if 
       
       ((a<0) || (a>(b+c))||
        (b<0) || (b>(a+c))||
        (c<0) || (c>(b+a)))
      cout<<" ne sushtestvuva triugulnik"<<endl;
   else {
    
          cout<<"sushtestvuva triugulnik"<<endl;   
        
     
       cout<<"triugulnika e ";
       if ((a==b)&&(a==c)&&(b==c))
         cout<<" ravnostranen"<<endl;
        else if ((a==b)||(a==c)||(b==c))
          cout<<" ravnobedren"<<endl;
        else  if ((c==sqrt((a*a)+(b*b))) ||
             (a==sqrt((c*c)+(b*b))) ||
             (b==sqrt((a*a)+(c*c))))
           cout<<"pravougalen"<<endl;
        else cout<<" drug"<<endl; 
     }     
  

Вашият коментар