Отпечатване на двумерен масив

Да се напише програма, която позволява да се въведат две положителни числа M и N (по-малки от 100) и после двумерен масив от N реда и M колони и накрая отпечатва:

 1. масива по редове (на първия ред на екрана всички елементи от първия ред на масива, на втория ред от екрана – всички елементи от втория ред на масива и т.н.)
 2. масива по колони (на първия ред на екрана всички елементи от първата колона от масива, на втория ред от екрана – всички елементи от втората колона от масива и т.н.)
 3. масива на един ред (както е при инициализацията на двумерен масив – елементите от всеки ред са отделени с запетаи, а всеки ред е ограден с фигурни скоби и разделен от следващите със запетаи) Например:
  int a[3][4]={
  	{1,2,3,4},
  	{5,6,7,8},
  	{9,10,11,12}
  	}; //3 колони с по 4 реда
  
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Отпечатване на двумерен масив

 1. kr1stiqn1995 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a[3][4]={
    {1,2,3,4},
    {5,6,7,8},
    {9,10,11,12}
    };
    
    for(int r=0; r<3; r++) {
      for (int c=0; c<4; c++)
       cout<<a[r][c]<<"; ";
    cout<<endl;
    }
    cout<<endl; 
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a[3][4]={
    {1,2,3,4},
    {5,6,7,8},
    {9,10,11,12}
    };
    cout<<"Otpechatvane po redove:"<<endl;
    for (int m=0;m<3;m++){
      
      for (int n=0;n<4;n++)
        cout<<a[m][n]<<" ";
        cout<<endl; 
      }
      cout<<endl;
      cout<<"Otpe4atvane po koloni"<<endl;
    for(int n=0;n<4;n++){
        for (int m=0;m<3;m++)
          cout<<a[m][n]<<" ";
          cout<<endl;
       }  
    for (int m=0;m<3;m++){
      cout<<"{";
         for (int n=0;n<4;n++){
           cout<<""<<a[m][n]<<",";
           }
      cout<<"},"<<endl;
      }
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. kr1stiqn1995 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a[3][4]={
    {1,2,3,4},
    {5,6,7,8},
    {9,10,11,12}
    };
    
    for(int r=0; r<4; r++) {
      for (int c=0; c<3; c++)
       cout<<a[c][r]<<"; ";
    cout<<endl;
    }
    cout<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  • Данаил каза:

   Малко сте объркали редовете и колоните – така както сте направили масива, има 3 реда и 4 колони, а в циклите for ви е обратното. Ето един коригиран вариант, базиран на вашия:

     int a[3][4]={
     {1,2,3,4},
     {5,6,7,8},
     {9,10,11,12}
     };
      
     // отпечатване по редове
     for(int r=0; r<3; r++) {
       for (int c=0; c<4; c++)
        cout<<a[r][c]<<"; ";
     cout<<endl;
     }
     cout<<endl;
   
     // отпечатване по колони
     for (int c=0; c<4; c++) {
      for(int r=0; r<3; r++) 
        cout<<a[r][c]<<"; ";
     cout<<endl;
     }
     cout<<endl;
   

Вашият коментар