Отделно букви и отделно цифри *

Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата низ съдържащ букви и цифри и после извежда на екрана отделно буквите които са участвали в низа и отделно цифрите.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Отделно букви и отделно цифри *

 1. kr1stiqn1995 каза:
   char str[10];
    cin>>str;
    int br1=0, br2=0, i=0;
    while (str[i]!='\0') { 
       if ((str[i]>='0')&&(str[i]<='9'))
        br1++;
        if((str[i]>='a')&&(str[i]<='z'))
         br2++;
    i++;
     }
     cout<<"Broi cifri: "<<br1<<endl;
     cout<<"Broi bukvi: "<<br2<<endl;
  
 2. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <cctype>//Biblioteka zaradi funkcii isdigit i isalpha 
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    cin>>n;
    char str[n+1];
    cin>>str;
    char bukwi[n+1];
    int k=0;
    
    for (int i=0; str[i]; i++){
      if (isdigit(str[i])) cout<<str[i];//Proverqva dali e cifra
      else if (isalpha(str[i])){//Dali e bukva (glavna i malka)
         bukwi[k]=str[i];
         k++;
      }
    }
    cout<<endl;
    bukwi[k]='\0';
    cout<<bukwi;
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  

Вашият коментар