Низ от два символа

Да се напише програма, която позволява да се въведе низ, състоящ се от два символа, повторени многократно в случаен порядък. Програмата да отпечатва по колко пъти е повторен всеки от символите в низа.

Публикувано в 10a, 11а с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Низ от два символа

 1. Svetli каза:
  program Project1;
  var
   s:string;
   i,br:integer;
  begin
   Writeln('Vavedete niz samo ot dva simvola nezavisimo v kakva posledovatelnost');
   Readln(s);
   Writeln;
   br:=1;
  
   for i:= 2 to Length(s) do
    if s[i] = s[1] then
      br:=br+1;
  
   Writeln('Simvolut ',s[1],' se sreshta: ',br,' puti');
   Writeln('A puk drugiqt simvol se sreshta: ',Length(s)-br,' pati');
   Readln;
  end.
  
 2. Димитър каза:
   program Project1; //Указва началото на програмата
  var //Следват декларации за променливи
   s:string; //Поредица от символи
   i,br:integer; //Цяло число със знак и стойност
  begin //Начало на програмата
   Writeln('Vavedete niz samo ot dva simvola nezavisimo v kakva posledovatelnost'); // Отпечатва текста
   Readln(s); //Прочита стойност на променливата (s)
   Writeln; //Отпечатва нов ред
   br:=1;
   
   for i:= 2 to Length(s) do 
    if s[i] = s[1] then // Ако s[i] = s[1] , тогава 
      br:=br+1;
   Writeln('Simvolut ',s[1],' se sreshta: ',br,' puti'); //Отпечатва стойност на променлива
   Writeln('A puk drugiqt simvol se sreshta: ',Length(s)-br,' pati'); //Отпечатва съдържанието в скобите
   Readln; //Прочита стойност на променлива
  end. //Край на програмата
  

Вашият коментар