Функции за N

Напишете функция, която при подадено цяло число N:

 1. отпечатва всичките му делители
 2. връща факториел N
 3. връща N на степен M

Тествайте я за различни стойности на N.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Функции за N

 1. krisizdravi95 каза:
  void deliteli(int n)
  {
    int i=1;
    while(i<=n)
    {
      if((n%i)==0)
      cout<<i<<" ";
      i++;
    }
  }
   int faktoriel(int n, int f=1)
  {
    int i=2;
    while(i<=n)
    {
    f*=i;
    i++;
  }
  return f;
  }   
  int stepen(int n, int m)
  {
    int s=1;
    while(m!=0)
    {
      s*=n;
      m--;
    }
    return s;
  }
    
    
   
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {int N,M;
  cin>>N>>M;
  
  deliteli(N);
  cout<<endl;
  cout<<faktoriel(N)<<endl;
  cout<<stepen(N,M)<<endl;
  
  • Данаил каза:

   Вярно, браво! Само във втората функция f трябва да се декларира като променлива, а не като параметър, защото няма нужда да бъде подаван като информация към функцията.

Вашият коментар