Имена на ученици с отличен успех

Да се напише програма, която позволява да се въведат имената и срочните оценки на N ученика по даден предмет и след това отпечатва имената на учениците, които има отлична оценка.

Публикувано в 10а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар