Сравняване на дати

Да се дефинира като нов тип данни структура data, съхраняваща ден, месец и година. Да се декларират две променливи от този тип, да им се въведат стойности и да се проверят:

 • дали датите съвпадат
 • ако не, коя дата е първа и коя е след нея
Публикувано в 12а, 12в с етикети , . Постоянна връзка.

5 Responses to Сравняване на дати

 1. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    struct data {
        int d;
        int m;
        int g;
        };
        data a,b;
      cout<<"Vuvedete data, mesec i godina: ";
      cin>>a.d>>a.m>>a.g;
      cout<<"Vuvedete vtora data, mesec i godina: ";
      cin>>b.d>>b.m>>b.g;
        if(((a.d)==(b.d))&&
          ((a.m)==(b.m))&&
          ((a.g)==(b.g)))
           cout<<"Datite suvpadat"<<endl;
      else if((a.g)<(b.g))
          cout<<"Purvata data e purva"<<endl;
      else if((a.g)>(b.g))
          cout<<"Vtorata data e purva"<<endl;
      else if((a.m)<(b.m))
          cout<<"Purvata data e purva"<<endl;
      else if((a.m)>(b.m))
          cout<<"Vtorata data e purva"<<endl;
      else if((a.d)<(b.d))
          cout<<"Purvata data e purva"<<endl;
      else if((a.d)>(b.d))
          cout<<"Vtorata data e purva"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Има още работа по нея, но ще я довършим вкъщи. ;)

 2. Gerry06 каза:
  int main(int argc, char *argv[])
  
  {   
    struct data
  {
    int den;
    int mesec;
    int godina;
  } ;
    data d1, d2;
    cout<<"Vuvedete purvata data: ";
    cin>>d1.den>>d1.mesec>>d1.godina;
    cout<<"Vuvedete vtorata data: ";
    cin>>d2.den>>d2.mesec>>d2.godina;
    if ((d1.den==d2.den)&&(d1.mesec==d2.mesec)&&(d1.godina==d2.godina))
     cout<<"Suvpadat"<<endl;
    else cout<<"Ne"<<endl; 
    
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. maleboldjia каза:

  Ето я обновената част. Може някъде да е изпуснато нещо, просто защото
  всичко е много натрупано :(

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  	struct data {
  		int d;
  		int m;
  		int g;
  	};
  	data a,b;
  	
  	cout<<"Vuvedete data, mesec i godina: ";
    cin>>a.d>>a.m>>a.g;
    cout<<"Vuvedete vtora data, mesec i godina: ";
    cin>>b.d>>b.m>>b.g;
  
  	if ((a.m>12)||(b.m>12)) { //Проверява за месеца
    cout<<"Nevalidna data."<<endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
  }
    if (((a.m==1)||(a.m==3)||(a.m==5)||(a.m==7)||(a.m==8)||(a.m==10)||(a.m==12))||
      ((b.m==1)||(b.m==3)||(b.m==5)||(b.m==7)||(b.m==8)||(b.m==10)||(b.m==12)))
      if ((a.d>31)||(b.d>31)){ // Проверява дните в тези месеци
         cout<<"Tozi mesec ima 31 dni."<<endl;
         system("PAUSE");
         return 0;
        }
    if (((a.m==4)||(a.m==6)||(a.m==9)||(a.m==11))||
      ((b.m==4)||(b.m==6)||(b.m==9)||(b.m==11)))
       if ((a.d>30)||(b.d>30)) { // --//--
         cout<<"Tozi mesec ima 30 dni."<<endl;
         system("PAUSE");
         return 0;
       }
    if ((a.m==2)||(b.m==2))
      if (((((a.g%4)==0)&&((a.g%100)!=0))||((a.g%400)==0))||
       ((((b.g%4)==0)&&((b.g%100)!=0))||((b.g%400)==0))){ // Високосна ли е годината
        if ((a.d>29)||(b.d>29)) {
         cout<<"Tozi mesec ima 29 dni."<<endl;
         system("PAUSE");
         return 0;
        }
      }
      else {
       if ((a.d>28)||((b.d>28))) {
         cout<<"Tozi mesec ima 28 dni."<<endl;
         system("PAUSE");
         return 0;
       }
      }
  
     if ((a.d)==(b.d)&&
  	   (a.m)==(b.m)&&
  		 (a.g)==(b.g))
  		cout<<"Datite suvpadat."<<endl;
  		cout<<endl;
  	 if ((a.g)<(b.g)) // Проверката започва от годините
  		cout<<"Purvata data e po-ranna."<<endl<<endl;
     else if ((a.g)>(b.g))
      cout<<"Vtorata data e po-ranna."<<endl<<endl;
     else if ((a.m)<(b.m)) // После проверява месеците
      cout<<"Purvata data e po-ranna."<<endl<<endl;
     else if ((a.m)>(b.m))
      cout<<"Vtorata data e po-ranna."<<endl<<endl;
     else if ((a.d)<(b.d)) // И накрая дните
      cout<<"Purvata data e po-ranna."<<endl<<endl;
     else if ((a.d)>(b.d))
      cout<<"Vtorata data e po-ranna."<<endl<<endl;
  
    system("pause");
  	return 0;
  }
  
 4. Emili Cekova каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  int main(int argc, char *argv[])
   
  {   
    struct data  // deklarirane na struktura s ime data
  {
    int den; // deklarirane na promenliva s ime den
    int mesec; // deklarirane na promenliva s ime mesec
    int godina; // deklarirane na promenliva s ime godina
  } ;
    data d1, d2; // poleta na strukturata
    cout<<"Vuvedete purvata data: "; // izvejdane na text ekrana
    cin>>d1.den>>d1.mesec>>d1.godina; // vuvejdane ot klaviaturata 
    cout<<"Vuvedete vtorata data: "; // izvejdane text na ekrana 
    cin>>d2.den>>d2.mesec>>d2.godina; //vuvejdane ot klaviaturata
    if ((d1.den==d2.den)&&(d1.mesec==d2.mesec)&&(d1.godina==d2.godina)) // ako dnite , mesecite i godinite sa ravni
     cout<<"Suvpadat"<<endl; // izvejdane na ekrana,che suvpadat i nov red
    else cout<<"Ne"<<endl; // v protiven sluchai se izvejda na ekrana "Ne" i nov red
     
     
     
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 
 5. Viliany каза:
  struct data
  {
  int den;
  int mesec;
  int godina;
  };
  
  cout<<"Vuvedi dve dati (DD,MM,GG): "<<endl;
    data d1;
    data d2;
    cout<<"Vuvedi DD ";
    cin>>d1.den;
    cout<<"Vuvedi MM ";
    cin>>d2.mesec;
    cout<<"Vuvedi GG ";
    cin>>d1.godina;
    cout<<endl;
    cout<<"Vuvedi DD ";
    cin>>d2.den;
    cout<<"Vuvedi MM ";
    cin>>d2.mesec;
    cout<<"Vuvedi GG ";
    cin>>d2.godina;
    cout<<endl;
  
  if ((d1.den==d2.den)&&(d1.mesec==d2.mesec)&&(d1.godina==d2.godina))  
  cout<< "Datite suvpadat :) ! "<<endl;
  else cout<< "Datite ne suvpadat :( ! "<<endl; 

Вашият коментар