Проверки за символ

Да се напише програма, която позволява да се въведе символ и отпечатва 1 ако е изпълнено следното условие и 0, ако не е:

 1. символът е цифра
 2. символът е валидна целочислена операция
 3. символът е буква (главна или малка)
Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Проверки за символ

 1. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char ch;
    cout<<"Vavedi simvol: ";
    cin>>ch;
    cout<<"Chislo: "<<((ch>='0') && (ch<='9'))<<endl;
    cout<<"Celochislena operaciq: "<<((ch=='+') || (ch=='-') || (ch=='*') || (ch=='/') || (ch=='%'))<<endl;
    cout<<"Bukva: "<<( (((int)ch>=65) && ((int)ch<=90)) || (((int)ch>=97) && ((int)ch<=122)) )<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. sup3rEva каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char a;
    cout<<"Vavedete simvol:"<<endl;
    cin>>a;
    cout<<" 1=True, 0=False"<<endl;
    cout<< endl<<"Chislo: "<< ((a>='0') && (a<='9')) << endl;
    cout<< endl<<"Celochislena operaciq:"<< ((a=='*') || (a=='/') || (a=='+') || (a=='-'))<<endl;
    cout<< endl<<"Bukva: "<< (((a>='A') && (a<='Z')) || ((a>='a') && (a<='z')))<<endl<<endl;
    
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 3. Lubomir Dizela каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char a;
    cout<<"Vuvedete cifra, bukva ili operaciq: "<<endl;
    cin>>a;
    cout<<"Simvolyt e cifra: "<<((a>='0') && (a<='9'))<<endl;
    cout<<"Simvolyt e celochislena komanda: "<<((a=='+')||(a=='-')||(a=='/')||(a=='*')||(a=='%'))<<endl;
    cout<<"Simvolyt e bukva(malka ili glavna): "<<(((a>='a') && (a<='z')) || ((a>='A') && (a<='Z')))<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 

Вашият коментар