Файл с таблицата за умножение

Да се напише програма, която записва във файл таблицата за умножение на числата от 1 до 10, подходящо оформена и после извежда съдържанието на файла на екран.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар