Броят повторения на символ в низ (с указатели)

Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата низ и символ и после чрез указател и адресна аритметика преброява и извежда на екрана колко пъти въведения символ се среща в низа.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

7 Responses to Броят повторения на символ в низ (с указатели)

 1. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int br=0;
    char niz[50],s,*p;
    
    cout<<"Vuvedi niz: ";
    cin>>niz;
    cout<<"Vavedi simvol: ";
    cin>>s;
    cout<<endl;
    p=niz;
    do {
      if (*p==s)
       br++;
       p++;
    }
    while (*p);
    cout<<"Simvolut "<<s<<" se povtarya "<<br<<" puti."<<endl;
    cout<<endl;
    
    
    system("pause");
    return 0;
  }
  
 2. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int br=0;
    char n[20],s;
       cout<<"Vuvedi duma: "<<endl;
       cin>>n;
       cout<<"Vuvedi simvol: "<<endl;
       cin>>s;
    for(int i=0;n[i]!=0; i++){
        
         if(n[i]==s){
         br++;
         }
       
    }
        
  
        if (br>0){
         cout<<"Ima "<<br<<" povtoreniq na tosi simvol"<<endl;
         }
        else cout<<"Nqma povtoreniq"<<endl;
  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. kr1stiqn1995 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char s[20], a, *p;
    cout<<"Vuvedete neshto: "<<endl;
    cin>>s;
    cout<<"Vuvedete simvol: "<<endl;
    cin>>a;
    p= s;
    int br=0;
    while (*p) {
       if (*p==a)
       br++; 
       p++;
       }
    cout<<"Simvolut "<<a<<" se sreshta "<<br<<" puti"<<endl;   
           
     
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 4. krisizdravi95 каза:
  
    int br=0;
    char a;
    char *p = new char[20];
    cout<<"Vuvedete simvol: ";
    cin>>a;
    cout<<"Vuvedete niz: ";
    cin>>p;
    while(*p)
    { 
      if(a==*p)
      br++;
      p++;
  }
  cout<<"Simvolut se sreshta "<<br<<" puti.\n";
  
  delete[] p;
  
  
  

Вашият коментар