** Два интервала

Напишете програма, която въвежда два целочислени интервала [A, B] и [C, D] и определя:

  1. дали се пресичат
  2. дали съвпадат
  3. дали единият се съдържа изцяло в другия
  4. дали са с различен брой числа
Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар