Най-голяма и най-малка отсечка

Върху числова ос до 100 см. са нанесени деления през 1 см. Да се напише програма, която позволява въвеждане на естествено число n (1<n<100) и n на брой двойки числа, които указват краищата на отсечките върху числовата ос. Програмата да извежда дължината на най-голямата и най-малката отсечка.

По желание: Да се изведат и началата и краищата на тези отсечки.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар