* 3 функции за работа с масив от числа

Да се напише програма, която пита с колко числа ще работим и заделя динамично необходимата памет. Програмата да съдържаща 3 функции за работа с цели числа:

 1. Първата да позволява въвеждане на стойности на числата.
 2. Втората да ги извежда в ред, обратен на въведения, разделени със запетаи.
 3. Третата отпечатва средното им аритметично.

** По желание: Питането за броят на числата и заделянето на памет за тях да се направи в първата функция. Функцията да се реализира така, че да може да бъде извиквана повече от веднъж.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to * 3 функции за работа с масив от числа

 1. Gadget каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void vuvejdane(int n,int p[]){
     for(int i=0;i<n;i++){
         cout<<"Vavedete chislo: ";
         cin>>p[i];
     }
  }
  
  void obratno_izvejdane(int n,int p[]){
     for(int i=n-1;i>=0;i--){
         if(i>0)
         cout<<p[i]<<", ";
         else
         cout<<p[i];
     }
  }
  
  float sredno_arit(int n,int p[]){
     float sum=0;   
     for(int i=0;i<n;i++){
         sum+=p[i];
     }
     return (sum/n);
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    cout<<"Vavedete broi chisla: ";
    cin>>n;
    
    int *p=new int[n];
    
    vuvejdane(n,p);
      
    obratno_izvejdane(n,p);
    
    cout<<endl<<endl;
    
    sredno_arit(n,p);
    
    if(n>0)
     cout<<"Srednoto aritmetichno e: "<<sredno_arit(n,p)<<endl;
    else
     cout<<" ";
    delete[] p;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  I Вариант

  • Данаил каза:

   Супер! Опитай обаче варианта по желание в условието по-горе: паметта да се заделя в самата функция и да се връща указател към нея. Също пробвай към функциите да се подава указател, а не масив и обхождането на масива да стане с адресна аритметика вместо с индексиране, за да проиграеш и този метод.

 2. Gadget каза:
   
  #include <iostream>
  #include <cstdlib>
  
  using namespace std;
  
  float functions(int n){
     
        int *p=new int[n];
        float sum=0;
        
       	for(int i=0;i<n;i++){
       		cout<<"Vavedete chislo: ";
       		cin>>p[i];
       		sum+=p[i];
       	}
       	
       	for(int i=n-1;i>=0;i--){
            cout<<p[i]<<", ";
            }
            
        return (sum/n);        
       	delete[] p;
     }
  
  
  int main(int argc, char** argv) {
  
  	int n;
  	float arit;
  	cout<<"Vavedete broi chisla: ";
  	cin>>n;
  	
  	arit=functions(n);
  	
  	cout<<endl<<endl;
  	cout<<"Otgovorut e: "<<arit<<endl;
  
    	
  	system ("PAUSE");
  	return 0;
  }
  

  II Вариант

 3. dreanor каза:
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  struct array
  {
    int *masiw;
    int razmer;
  };
  
  array wuwejdane()
  {
    array arr;
    cout<<"Wuwedi razmera na masiwa: ";
    cin>>arr.razmer;
    cout<<"Wuwedi elementite na masiwa: ";
    arr.masiw=new int[arr.razmer];
    for (int i=0;i<arr.razmer;i++)
      cin>>*(arr.masiw+i);
    return arr;
  }
  
  void izwejdane(array arr)
  {
    for (int i=--arr.razmer;i>0;i--)
      cout<<*(arr.masiw+i)<<", ";
    cout<<*(arr.masiw)<<"\n";
  }
  
  void sredno_aritmetichno(array arr)
  {
    float suma=0;
    for (int i=0;i<arr.razmer;i++)
      suma+=*(arr.masiw+i);
    cout<<(float)suma/arr.razmer<<endl;
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    array arr=wuwejdane();
    izwejdane(arr);
    sredno_aritmetichno(arr);
    delete[] arr.masiw;
  
    return 0;
  }
  

Вашият коментар