Сумата на числата до N

Да се напише програма, която чрез рекурсивна функция пресмята стойността на сумата на числата от 1 до n (където n>0).

Публикувано в 12а, 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Сумата на числата до N

 1. Данаил каза:
  #include <iostream>
  #include <windows.h>
  
  using namespace std;
  
  long sum(int chislo )
  {
   if ( chislo > 0 ) 
     return chislo + sum( chislo-1 );
    else return 0; 
  }
  
  long sum1(int chislo )
  {
   if ( chislo > 0 ) {
     cout<<"sum("<<chislo<<") = "<<chislo<<" + ";
     return chislo + sum1( chislo-1 );
   }
   else {  
     cout<<chislo<<endl;
     return 0; 
   }
  }
  
  long sum2(int chislo )
  {
   if ( chislo > 0 ) {
     cout<<"> Razgavane - sum("<<chislo<<") = "<<chislo <<" + \n";
     int result = sum2( chislo-1 );
     cout<<"< Svivane - sum("<<chislo<<") = "<<result<<" + "<<chislo<<"\n";
     return result + chislo;
   }
   else {   
     cout<<"- Duno - sum(0) = 0\n";
     return 0; 
   }
  }
  
  int main()
  { 
  	int n;
   cout<<"Vavedete n: "; 
   cin>>n;
   cout<<sum(n)<<endl;
  
  	system("pause");
  	return 0;
  }

Вашият коментар