Дали X се съдържа в редицата

Да се напише рекурсивна функция , която проверява дали числото Y принадлежи на редицата x0, x1,…, xn.

Публикувано в 12а, 12в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар