Брой и сума на цифри на число

Да се напишат рекурсивни функции, които:

 1. отпечатват сумата от цифрите на числото
 2. отпечатва броят на цифрите на числото
Публикувано в 12а, 12в с етикети . Постоянна връзка.

13 Responses to Брой и сума на цифри на число

 1. krisizdravi95 каза:
  
  
  using namespace std;
  
  int sum(int a)
  {  int suma=0;
    if(a<10)
    return a;
    else return suma=a%10+sum(a/10);
  } 
  
    
    
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int b;
    cout<<"Vuvedete chislo: \n";
    cin>>b;
    cout<<"Sumata e "<<sum(b)<<endl;
  
  
 2. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
   
  int suma(int chislo){
    int result;
      if (chislo<10)
       result=chislo;
    else {
    int cifra = chislo%10;
       result=cifra + suma(chislo/10);
   }
   return result;
  }
  int main(int argc, char *argv[]) {
   int chislo;
   cout<<"vavedete chislo: ";
   cin>>chislo;
   cout<<suma(chislo);
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. Gadget каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int suma(int sum,int chislo){  
    if(chislo>0)
     return suma(sum=sum+(chislo%10),chislo/10);
    else
     return sum;  
  }
  
  int broi(int chislo,int n){  
    if(chislo>0)
     return broi(chislo/10,n=n+1);
    else
     return n;  
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int chislo,sum=0,n=0;
    cout<<"Vavedi chislo ";
    cin>>chislo;
    
    cout<<"Sumata e: "<< suma(sum,chislo)<<endl;
    
    cout<<"Broiat e: "<<broi(chislo,n)<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 4. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int printsum(int a)
  {
    if (a<10)
      return a;
    else
      return a%10 + printsum(a/10);
  }
  
  int cifri(int a)
  {
    if (a<10)
      return 1;
    else
      return 1+cifri(a/10);
  }
    
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cin>>a;
    cout<<"Sumata e: "<<printsum(a)<<endl;
    cout<<"Broqt cifri na chisloto e: "<<cifri(a)<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Може и по-кратко :)

 5. krisizdravi95 каза:
  
  using namespace std;
  
  int sum(int a)
  {
    if(a<10)
    return a;
    else return a%10+sum(a/10);
  }
  
  int broi(int a)
  { if(a<10)
   return 1;
   else return 1+broi(a/10);
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int b;
    cout<<"Vuvedete chislo:\n";
    cin>>b;
    cout<<"Sumata ot cifrite e "<<sum(b)<<endl;
    cout<<"Broqt na cifrite e "<<broi(b)<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  
  

  Напълно ненужна е била променливата забелязвам. Мисля, че сега е максимално опростена и заедно с второто подусловие :)
  Криси

 6. krisizdravi95 каза:
  using namespace std;
  int sum(int a)
  {  int suma=0;
    if(a<10)
    return a;
    else return suma=a%10+sum(a/10);
  }
   int broi(int c)
   { int br=0;
   if(c<10)
   return 1;
   else return br=1+broi(c/10);
  }
     
     
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int b;
    cout<<"Vuvedete chislo: \n";
    cin>>b;
    cout<<"Sumata e: "<<sum(b)<<endl;
    cout<<"Broqt e : "<<broi(b)<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Zdravena :)

 7. kr1stiqn1995 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  int suma(int sum,int chislo){ // функция от целочислен тип с параметрпи СУМА и ЧИСЛО от целочислен тип
    if(chislo>0) // проверяваме дали ч-лото е по-голямо от 0
     return suma(sum=sum+(chislo%10),chislo/10); // връща сума на ч-лата
    else // иначе
     return sum; // върща СУМА
  }
   
  int broi(int chislo,int n){ // декларираме ф-я от цел. тип с 2 параметъра cnislo и n
    if(chislo>0)// ако ч-лото е по-голямо от 0
     return broi(chislo/10,n=n+1); // връща броя на ч-лата
    else // иначе
     return n; // връща n
  }
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int chislo,sum=0,n=0; // декларираме 3 променливи, като задаваме стойност 0 на сумата и n 
    cout<<"Vavedi chislo "; // извежда на екрана следния текст
    cin>>chislo; // въвеждаме ч-ло
     
    cout<<"Sumata e: "<< suma(sum,chislo)<<endl; // извежда на екрана сумата на ч-лата
     
    cout<<"Broiat e: "<<broi(chislo,n)<<endl; //извежда на екрана броя на ч-лата
     
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 8. lochka каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
   
  int suma(int sum,int chislo){ // декларираме функция suma с параметри sum и chislo
    if(chislo>0) // ако числото е положително 
     return suma(sum=sum+(chislo%10),chislo/10); // връщаме функцията suma, 
    else // в противен случай 
     return sum; // връщаме sum
  }
   
  int broi(int chislo,int n){ // декларираме функция broi с параметри chislo и n
    if(chislo>0) // ако числото е положително 
     return broi(chislo/10,n=n+1); // връщаме броя на числото без последната цифра 
    else // в противен случай
     return n; // връщаме n
  }
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int chislo,sum=0,n=0; // декларираме chislo,sum=0,n=0
    cout<<"Vavedi chislo "; // извеждаме на екрана Vavedi chislo
    cin>>chislo; // въвеждане от клавиатурата chislo
     
    cout<<"Sumata e: "<< suma(sum,chislo)<<endl; // извеждаме на екрана "Sumata e: " извеждаме резултата на функция suma с параметри sum,chislo
     
    cout<<"Broiat e: "<<broi(chislo,n)<<endl; // извеждаме на екрана "Broiat e: " , извеждаме резултата на функцията broi(chislo,n)
     
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; // край на програмата
  } 

Вашият коментар