Калкулатор

Да се въведат две числа и знак за операция между тях (+ – * /), да се пресметне и изведе резултатът от операцията.

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Калкулатор

 1. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b;
    char ch;
    
    cout<<"Vavedete dve chisla: ";
    cin>>a>>b;
    cout<<"Vavedete aritmetichna operaciq: ";
    cin>>ch;
    
    switch (ch) {
      case '+' : cout<<a+b; break;
      case '-' : cout<<a-b; break;
      case '*' : cout<<a*b; break;
      case '/' : cout<<(double)a/b; break;
    default: cout<<"Nevalidna operaciq";
    }
    
    cout<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  { 
    int a,b;
    char znak;
    cout<<"Vyvedete chislo"<<endl;
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete chislo"<<endl;
    cin>>b;
    cout<<"Vyvedete znak"<<endl;
    cin>>znak;
    cout<<endl;
    switch (znak){
       case '+': cout<<(a+b)<<endl; break;
       case '-': cout<<(a-b)<<endl; break;
       case '/': cout<<(a/b)<<endl; break; 
       case '*': cout<<(a*b)<<endl; break;
          }  
   cout<<endl;
       
          system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
    
 3. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b;
    char ch;
     
    cout<<"Vavedete dve chisla: ";
    cin>>a>>b;
    cout<<"Vavedete aritmetichna operaciq: ";
    cin>>ch;
     
    switch (ch) {
      case '+' : cout<<a<<"+"<<b<<"="<<a+b; break;
      case '-' : cout<<a<<"-"<<b<<"="<<a-b; break;
      case '*' : cout<<a<<"*"<<b<<"="<<a*b; break;
      case '/' : if (b!=0) cout<<a<<"/"<<b<<"="<<(double)a/b;
            else cout<<"Na 0 ne se deli"; break;
    default: cout<<"Nevalidna operaciq";
    }
     
    cout<<endl;
     
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 4. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  { 
    int a,b;
    char znak;
    cout<<"Vyvedete chislo"<<endl;
    cin>>a;
    cout<<"Vyvedete chislo"<<endl;
    cin>>b;
    cout<<"Vyvedete znak"<<endl;
    cin>>znak;
    cout<<endl;
    switch (znak){
       case '+': cout<<(a+b)<<endl; break;
       case '-': cout<<(a-b)<<endl; break;
       case '/': if (b==0) cout<<"Na 0 ne se deli";
       else
       cout<<(a/b)<<endl; break; 
       case '*': cout<<(a*b)<<endl; break;
        default : cout<<"Nevalidna opperaciq"<<endl;  }  
   cout<<endl;
       
          system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

Вашият коментар