Отпечатване на низ

Да се напишат рекурсивни функции, които:

 1. отпечатват низ
 2. отпечатват низ отзад напред
 3. отпечатват низа симетрично с неговото огледално изображение – например за 1234 отпечатва 1234 4321
Публикувано в 12а, 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Отпечатване на низ

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
    
  void prints(char *c){
   if (*c) {
    cout<<*c;
    prints(c+1);
   }
  }
  
  void printb(char *c){
   if (*c) {
    printb(c+1);
    cout<<*c;
   }
  }
  
  void printm1(char *c){
   prints(c);
   printb(c);
  }
  
  void printm2(char *c){
   if (*c) {
     cout<<*c;
     printm2(c+1);
     cout<<*c;
   }
  }
  
  int main(int argc, char *argv[]) {
    char s[] = "12345";
    prints(s); cout<<endl;
    printb(s); cout<<endl;
    printm1(s); cout<<endl;
    printm2(s); cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

Вашият коментар