Рекурсия за масиви

Да се напишат рекурсивни функции, които за даден едномерен масив а от n цели числа намират:

  1. сумата на елементите
  2. броят на ненулевите елементи
  3. най-малкият елемент
  4. извеждат елементите на масива на екрана
  5. извеждат елементите на масива в обратен ред
  6. въвеждат елементите на масива от клавиатурата
Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар