Клас за работа с дати

Да се създаде клас за работа с дати, съдържащ методи за:

 1. Въвеждане на дата от клавиатурата
 2. Извеждане на дата на екрана в различен формат (европейски, американски)
 3. Проверка дали датата е първия ден от месеца
 4. Проверка в кой сезон е датата
 5. Проверка дали датата съвпада с друга дата
 6. * Пресмятане кой е последния ден от текущия месец
 7. * Проверка дали датата е последния ден от месеца
 8. * Преминаване към следващ ден
 9. * Преминаване към предишен ден
 10. * Проверка дали датата е валидна дата

Да се направи програма, демонстрираща тези методи.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Клас за работа с дати

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  class Data
  {
  public:
    int den, mesec, godina;
    Data();
    Data(int d, int m, int g);
    Data(const Data &d);
    void Vhod();
    void Izwejdane(char format) const;
    bool NachaloMesec() const;
    int Sezon() const;
    bool Suwpadenie(int d, int m, int g) const;
    bool Suwpadenie(const Data &d) const;
    int DniMesec() const;
    bool PosledenDen() const;
    void SledwashtDen();
    void PredishenDen();
    bool ValidnaData() const;
  
  };
  
  Data::Data()
  {
    den=mesec=godina=1;
  }
  
  Data::Data (const Data &d)
  {
    den=d.den;
    mesec=d.mesec;
    godina=d.godina;
  }
  
  Data::Data(int d, int m, int g)
  {
    den=d;
    mesec=m;
    godina=g;
  }
  
  void Data::Vhod()
  {
    cout<<"Wuwedete den, mesec, godina: ";
    cin>>den>>mesec>>godina;
  }
  
  void Data::Izwejdane(char format) const
  {
    switch(format)
    {
    case('a'): cout<<mesec<<'/'<<den<<'/'<<godina; break;
    case('e'): cout<<den<<'.'<<mesec<<'.'<<godina; break;
    default: cout<<"Newaliden izbor\n";
    };
  }
  
  bool Data::NachaloMesec() const
  {
    return den==1;
  }
  
  int Data::Sezon() const
  {
    switch (mesec)
    {
    //зима
    case(12):
    case(1):
    case(2): return 4;
  
    //пролет
    case(3):
    case(4):
    case(5): return 1;
  
    //лято
    case(6):
    case(7):
    case(8): return 2;
  
    //есен
    case(9):
    case(10):
    case(11): return 3;
  
    default: return 0;
    }
  }
  
  bool Data::Suwpadenie(int d, int m, int g) const
  {
    return ((den==d) && (mesec==m) && (godina==g));
  }
  
  bool Data::Suwpadenie(const Data &d) const
  {
    return ((den==d.den) && (mesec==d.mesec) && (godina==d.godina));
  }
  
  
  int Data::DniMesec() const
  {
    if(mesec == 1 || mesec == 3 || mesec == 5 || mesec == 7 || mesec == 8 || mesec == 10 || mesec == 12)
      return 31;
    else if(mesec == 4 || mesec == 6 || mesec == 9 || mesec == 11)
      return 30;
    else
    {
      if(godina % 4 == 0)
      {
        if(godina % 100 == 0)
        {
          if(godina % 400 == 0)
            return 29;
          return 28;
        }
        return 29;
      }
      return 28;
    }
  }
  
  bool Data::PosledenDen() const
  {
    return den==DniMesec();
  }
  
  void Data::SledwashtDen()
  {
    if(ValidnaData())
    {
      if (den<DniMesec())
        den++;
      else
      {
        den=1;
        if(mesec<12)
          mesec++;
        else
        {
          mesec=1;
          godina++;
        }
      }
    }
  }
  
  void Data::PredishenDen()
  {
    if(ValidnaData())
    {
      if(den>1)
        den--;
      else
      {
        if(mesec>1)
        {
          mesec--;
          den=DniMesec();
        }
        else
        {
          mesec=12;
          godina--;
          den=31;
        }
      }
    }
  }
  
  bool Data::ValidnaData() const
  {
    if ((mesec>=1)&&(mesec<=12)&&(godina>0))
    {
      if ((den>=1)&&(den<=DniMesec()))
          return true;
      else return false;
    }
    else return false;
  }
  
  
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    Data dnes(28, 2, 2014);
    dnes.Izwejdane('e');
    cout<<"\nProwerka za walidna data: "<<dnes.ValidnaData();
  
    cout<<"\nDali dnes e nachaloto na meseca? "<<dnes.NachaloMesec()<<endl;
  
    cout<<"Sezonut w koito e meseca ( prolet, lqto, esen, zima): "<<dnes.Sezon()<<endl;
  
    cout<<"Suzdawane na now obekt i wuwejdane na danni ot klaviaturata: \n";
    Data* DataPtr= new Data();
    DataPtr->Vhod();
  
    cout<<"Demonstraciq na funkciite sledwasht i predishen den: \n";
    DataPtr->SledwashtDen();
    DataPtr->Izwejdane('e');
    cout<<endl<<endl;
  
    dnes.SledwashtDen();
    dnes.Izwejdane('e');
    cout<<endl<<endl;
  
    DataPtr->PredishenDen();
    DataPtr->Izwejdane('e');
    cout<<endl<<endl;
  
    dnes.PredishenDen();
    dnes.Izwejdane('e');
    cout<<endl<<endl;
  
    delete DataPtr;
    return 0;
  }
  
  • Данаил каза:

   Много добро решение! И добре обмислено (например липсата на break в Sezon)! Демонстрираш и познания извън преподаденото – например еднаквите имена на методите. Хареса ми и дето си демонстрирал и статична променлива и динамична. Радва и това, че преди да успея да пусна кода, който направихме в часа, ти ме изпревари и с тази част, и с останалото :-)

   Ако се налага да намеря какво да коментирам по решението въобще (макар всичките му съвършенства), бих подал следните теми за размисъл и дискусия:
   1. „Wuwedete den, mesec, godina: “ може да подлъже потребителя, че може да постави запетая между въвежданите данни
   2. Първата част на DniMesec може да се реализира със switch, а втората – само с един if или дори без нито един (като се използва преобразуването между типовете – return 28 + проверка–за-високосна). Но така, както си го направил, е по-прегледно.
   3. DniMesec (и всички свързани с него фунции) няма да работи коректно при невалиден месец (да кажем 0 или > 12). Добре е да сложиш и проверка дали месеца е февруари.

 2. dreanor каза:

  Проверката за февруари се извършва при 2-рия else в DniMesec, където връща резултат в зависимост дали е високосна година или не, ако допуснем, че месеца е валиден (1; 12) и не се открие съвпадение при предходните проверки.
  Целият метод може да се вложи в друга условна команда, която използва вече съществуващата функция за проверка на валиден месец и да върне някакво число (да речем отрицателно) при наличие на грешка.

  • Данаил каза:

   Да, но този код ще се изпълнява и при февруари, и при невалиден месец. А щом имаме данни, въвеждани от потребителя, програмистът трябва винаги да е нащрек :-) Мисълта ми е че може да стане

   else if(mesec == 2)
    // кода за проверка за високосна година
   else return 0;
   

   и с цената на само още един if функцията DniMesec (и всички ползващи я) ще отличава грешни данни от валидни. Но и така както си го направил е напълно коректно – програмистът, който ползва този клас така или иначе трябва да се подсигури първо, че има валидни данни, преди да ги ползва за каквото и да е.

   Това просто са два различни подхода при програмирането – единият е класовете да са с по-малко код и по-ефективни и бързи, но да не пазят програмистите, които ги ползват от грешки. Другият подход е класове, които включват проверки на най-критичните места, на цената на известно количество допълнителен код и породеното от него леко забавяне. И двата подхода си имат и предимства и недостатъци и изборът на единия или другия е въпрос на лично предпочитание или конкретна специфика на проекта. Затова писах, че бележките ми са „за размисъл и дискусия“ – за да покажа, че може и така, и онака. Но и както си го направил си е перфектно.

  • Данаил каза:

   P.S. А ValidnaData в DniMesec не може да ползваш, защото ще имаш непряка рекурсия :-)

Вашият коментар