** Разширен клас за работа с дати

Да се разшири класът за работа с дати, така че:

  1. При проверка за валидна дата да връща информация кой компонент на датата е невалиден
  2. При сравняването на дати да дава информация ако са различни, коя е по-голямата
  3. Да пресмята колко дни са минали от началото на годината и колко остават до края и
  4. Да пресмята колко дни има между две дати
  5. Да позволява увеличаване или намаляване на датата с определен брой години, месеци и дни
  6. Да позволява увеличаване или намаляване на датата с определен брой дни (дните може да са и повече от 30 и от 365)

Да се направи програма, демонстрираща новите методи.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар