Дали числото съдържа дадена цифра

Да се напише програма, която позволява въвеждане на число и отпечатва дали числото съдържа предварително зададена цифра, например 7.

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Дали числото съдържа дадена цифра

 1. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int chislo, cifra, tyrsise ;
    cout<<"Vyvedete chislo: "<<endl;
    cin>>chislo;
    cout<<"Vyvedete cifra, koqto tyrsim: "<<endl;
    cin>>tyrsise;
    cifra=chislo%10;
    while ((chislo!=0) && (cifra!=tyrsise) ) {
       chislo/=10;
       cifra=chislo%10;
   }
    if (cifra==tyrsise) cout<<"Chisloto se sydyrja!"<<endl;
    else cout<<"Chisloto ne se sydyrja"<<endl; 
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 2. tedy_kappris каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream> // включва външни библютеки //
   
  using namespace std;
   
  int main(int argc, char *argv[]) // главна функция //
  { // отваря блок от оператори // 
    int chislo, cifra, tyrsise ; // декларира променливите " chislo " ," cifra " и " tyrsise " //
    cout<<"Vyvedete chislo: "<<endl; // извежда на екрана "Vyvedete chislo" и извежна нов ред //
    cin>>chislo; // въвежда стойност на променливата "chislo" //
    cout<<"Vyvedete cifra, koqto tyrsim: "<<endl; // извежда на екрана "Vyvedete cifra, koqto tyrsim" и извежда нов ред //
    cin>>tyrsise; // въвежда променливата "tyrsise"
    cifra=chislo%10; // променливата "cifra" присвоята стойност на променливата "chislo" с остатък от деление "10" //
    while ((chislo!=0) && (cifra!=tyrsise) ) { // докато ( променливата " chislo " е различно от "0" ) или ( "cifra" е различна от стойноста "tyrsise" ) //
       chislo/=10; //"chislo" присвоява стойност делима на "10" //
       cifra=chislo%10; // "cifra" присвоява стойноста на "chislo" с остатък от деление "10" //
   } // затваря блока от оператори //
    if (cifra==tyrsise) cout<<"Chisloto se sydyrja!"<<endl; // ако ( променливата "cifra" е равна по стойност на променливата "tyrsise" ) , извежда на екрана "Chisloto se sydyrja!" и извежнда нов ред //
    else cout<<"Chisloto ne se sydyrja"<<endl; // иначе извежда на екрана "Chisloto ne se sydyrja" и извежда нов ред //
     
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS; // Край на програмата //
  } 

Вашият коментар