Казвано ли е такова число?

Да се напише програма, която позволява да се въведат N на брой числа и после пита за нови числа (до въвеждане на 0) и отпечатва „казвано е вече“ за всяко число, което е въвеждано и преди това.

По желание: Ако числото не е въвеждано дотогава, да изведе „ново число“.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Казвано ли е такова число?

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iomanip>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  using namespace std;
  
  // максимален брой елементи в опашката
  const int N=20;
  
  // указател към върха на опашката
  int head = 0;
  // указател към края на опашката
  int tail = 0;
  
  // масив за съхранение на елементите на опашката
  int s[N];
  
  // инициализиране на опашката
  void init()
  {
    head=0;
    tail=0;
    for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
  
  // проверка дали опашката е празна
  bool isEmpty() {
    return head==tail;
  }
  
  // проверка дали опашката е пълна
  bool isFull() {
    return ((tail+1)%N)==head;
  }
  
  // запис на стойност в опашката
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[tail] = X;
      tail++;
      tail%=N;
    }
    return ok;
  }
  
  // извличане на стойност от опашката
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      X = s[head];
      head++;
      head%=N;
    }
    return ok;
  }
  
  // печат на опашката
  void print() {
    cout<<endl<<"head: |"<<head<<"| tail: |"<<tail<<"|\nqueue: | ";
    if (head<=tail)
      for(int i=head;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    else {
      for(int i=head;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
      for(int i=0;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    }
    cout<<endl<<endl;
  }
  
  int main ( )
  {
  // инициализираме опашката
  init();
  // да се въведат в опашката N на брой числа
  int N;
  cout<<"Vavedete N=";
  cin>>N;
  int chislo;
  for(int i=1;i<=N;i++) {
   cin>>chislo;
   push(chislo);
  }
  // пита за нови числа (до въвеждане на 0)
  int x;
  do {
   cout<<"Vavedete chislo ili 0 za krai:";
   cin>>chislo;
   // и отпечатва „казвано е вече“ за всяко число, което е въвеждано и преди това
   for(int i=1;i<=N;i++) {
    pop(x);
    push(x);
    if(x==chislo) {
     cout<<"Veche e sreshtano\n";
     break;
    }
   }
   // проверка защо е прекъснат цикъла
   if(x!=chislo) {
     cout<<"Novo chislo\n";
     push(chislo);
     N++;
    }
   print();
  }while(chislo);
   
  system("pause");
  return 0;
  }

Вашият коментар