Геометрични фигури

Да се проектира йерархия от класове, представляващи геометрични фигури – кръг, правоъгълник, квадрат, обикновен триъгълник, правоъгълен, равнобедрен и равностранен триъгълник. Всяка от фигурите има и цвят (червен, зелен или син), както и методи за въвеждане на данните им (цвят и размер) и за извеждане. Извеждането да се реализира така, че да дава възможно най-пълна информация за всяка от фигурите. Да се демонстрира обмяна на данни между фигурите чрез присвояване.

Публикувано в 12а. Постоянна връзка.

2 Responses to Геометрични фигури

 1. kr1stiqn1995 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  const char Cherven = 'R';
  const char Sin = 'B';
  const char Zelen = 'G';
  
  class Figura
  {
     public: 
     char Cvqt;
     double Lice();
     double Obikolka();
     void Vhod();
     void Pechat();
  };
  
  double Figura::Lice()
  {
    return 0;
  }  
  
  double Figura::Obikolka()
  {
      return 0;
  }
  
  void Figura::Vhod()
  {
     cout<<"Vavedete cvqt: ";
     cin>>Cvqt;
  }
  
  void Figura::Pechat()
  {
     cout<<"Figurata ima ";
     if (Cvqt==Cherven)
     cout<<"Cherven cvqt"<<endl;
     else if (Cvqt==Sin)
     cout<<"Sin cvqt"<<endl;
     else if (Cvqt==Zelen)
     cout<<"Zelen cvqt"<<endl;
     else cout<<"drug cvqt"<<endl;
  }
  
  class Kvadrat: public Figura
  {
     public:
     int a;
     double Lice();
     double Obikolka();
     void Vhod();
     void Pechat();
  };   
  
  double Kvadrat::Lice()
  {
    return a*a;
  }
  
  double Kvadrat::Obikolka()
  {
    return 4*a;
  }
   
  void Kvadrat::Vhod()
  { 
     Figura::Vhod();
     cout<<"Vavedete strana: ";
     cin>>a; 
  }
  
  void Kvadrat::Pechat()
  {
     cout<<"Tova e kvadrat sas strana "<<a<<endl;
     cout<<"Liceto e "<<Lice()<<endl;
     cout<<"Obikolkata e "<<Obikolka()<<endl;
     Figura::Pechat();
  }    
  
  class Pravougulnik: public Kvadrat
  {
     public:
     int b;
     double Lice();
     double Obikolka();
     void Vhod();
     void Pechat();
  };   
  
  double Pravougulnik::Lice()
  {
    return a*b;
  }
  
  double Pravougulnik::Obikolka()
  {
    return ((2*a)+(2*b));
  }
   
  void Pravougulnik::Vhod()
  { 
     Figura::Vhod();
     cout<<"Vavedete strani: ";
     cin>>a>>b; 
  }
  
  void Pravougulnik::Pechat()
  {
     cout<<"Tova e pravougulnik sas strani "<<a<<" i "<<b<<endl;
     cout<<"Liceto e "<<Lice()<<endl;
     cout<<"Obikolkata e "<<Obikolka()<<endl;
     Figura::Pechat();
  }    
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    cout<<"Danni za figura:\n";
    Figura F;
    F.Vhod();
    F.Pechat();
    
    cout<<"Danni za kvadrat:\n";
    Kvadrat K;
    K.Vhod();
    K.Pechat();
    
    cout<<"Danni za pravougulnik:\n";
    Pravougulnik P;
    P.Vhod();
    P.Pechat();
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  
  using namespace std;
  
  const float pi=3.1415;
  
  class Figura
  {
   public:
    char cviat[20];
    Figura();
    Figura(char* cviat);
    Figura(const Figura &f);
    void Vhod();
    void Izvejdane() const;
   };
   
   Figura::Figura()
   {
    strcpy(cviat, "nqma!");
   }
   
   Figura::Figura(char* cviat)
   {
    strcpy(this->cviat, cviat);
   }
   
   Figura::Figura(const Figura &f)
   {
    strcpy(cviat, f.cviat);
   }
   
   void Figura::Vhod()
   {
    cout<<"Vavedete cviat: ";
    cin>>cviat;
   }
   void Figura::Izvejdane() const
   {
    cout<<"Cvetut e: "<<cviat<<"\n";
   }
   
   class Chetiriugulnik:public Figura
    { 
     public:
     float a,b;
     Chetiriugulnik();
     void Vhod();
     void Izvejdane();
     float Lice();
     float Obikolka();
    };
    
    Chetiriugulnik::Chetiriugulnik()
    {
     Figura::Figura();
     a=b=1;
    }
    
    void Chetiriugulnik::Vhod()
    {
     Figura::Vhod();
     cout<<"Vavedete stranite a i b: ";
     cin>>a>>b;
    }
    
    float Chetiriugulnik::Lice()
    {
     return (a*b);
    }
     
    float Chetiriugulnik::Obikolka()
    {
     return (2*a+2*b);
    }
    
    void Chetiriugulnik::Izvejdane()
    {
     Figura::Izvejdane();
     cout<<"Liceto e: "<<Lice()<<endl;
     cout<<"Obikolkata e: "<<Obikolka()<<endl;
    }
    
    class Krug:public Figura
    {
     public:
      float r;
      Krug();
      void Vhod();
      void Izvejdane();
      float Lice();
      float Obikolka();
     
    };
    
    Krug::Krug()
    {
     Figura::Figura();
     r=1;
    }
    
    void Krug::Vhod()
    {
     Figura::Vhod();
     cout<<"Vavedete radius: ";
     cin>>r;
    }
    
    float Krug::Lice()
    {
     return (2*pi*r*r);
    }
     
    float Krug::Obikolka()
    {
     return (2*pi*r);
    }
    
    void Krug::Izvejdane()
    {
     Figura::Izvejdane();
     cout<<"Liceto e: "<<Lice()<<endl;
     cout<<"Obikolkata e: "<<Obikolka()<<endl;
    }
    
    class Triugulnik:public Figura
    { 
     public:
     float a,b,c;
     Triugulnik();
     void Vhod();
     void Izvejdane();
     float Lice();
     float Obikolka();
    };
    
    Triugulnik::Triugulnik()
    {
     Figura::Figura();
     a=b=c=1;
    }
    
    void Triugulnik::Vhod()
    {
     Figura::Vhod();
     cout<<"Vavedete stranite a, b i c: ";
     cin>>a>>b>>c;
    }
    
    float Triugulnik::Lice()
    {
     float p=(a+b+c)/2;
     return (sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)));
    }
     
    float Triugulnik::Obikolka()
    {
     return (a+b+c);
    }
    
    void Triugulnik::Izvejdane()
    {
     Figura::Izvejdane();
     cout<<"Liceto e: "<<Lice()<<endl;
     cout<<"Obikolkata e: "<<Obikolka()<<endl;
    }
  
  
  
  
  
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    Triugulnik primer1;
    primer1.Vhod();
    primer1.Izvejdane();
    cout<<endl;
    
    Chetiriugulnik primer2;
    primer2.Vhod();
    primer2.Izvejdane();
    cout<<endl;
    
    Krug primer3;
    primer3.Vhod();
    primer3.Izvejdane();
    
    Figura primer4(primer1);
    primer4.Izvejdane();
    
   
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар