Проверка за интервал

 • Да се провери дали x принадлежи на интервала (a, b)
 • Да се провери дали x се намира извън интервала (a, b)
Публикувано в 10a, 10б с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Проверка за интервал

 1. Dimitrov каза:
   program Project1;
  var
   a, b, x: Integer;
  begin
   Write('Vuvedi stoynosta na a: ');
   ReadLn(a);
   WriteLn('Vuvedi stoynosta na b: ');
   ReadLn(b);
   WriteLn('Vuvedi stoysnosta na x: ');
   ReadLn(x);
   if (x>a) and (x<b) then
   Write('X leji na intervala')
   else
    Write('X ne leji na intervala');
    ReadLn;
  end.              
  

Вашият коментар