** Сума на две много дълги числа

Да се въведат (например чрез низ) две много големи цели числа с неизвестен предварително брой цифри и като се използват структури от данни от тип „стек“ или „опашка“, да се намери и отпечата сумата на числата.

Публикувано в 12а с етикети , . Постоянна връзка.

Вашият коментар