Суми на двумерен масив

Да се напише програма, която позволява да се въведат елементите на двумерен масив от 4 реда и 5 колони и после отпечатва:

 1. масива на екрана – по редове и колони
 2. сумата на елементите от всеки ред
 3. сумата на елементите от всяка колона
 4. сумата на всички елементи от масива
Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Суми на двумерен масив

 1. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <iomanip.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a[2][3] ,i;
    int rcount, ccount;
     cout<<"Vyvedete elementite na masiva: ";
      for (int r=0; r<2; r++)
       for(int c=0; c<3; c++) {
        cout<<"?lement ["<<r<<"]["<<c<<"]=";
        cin>>a[r][c];
          }
   cout<<"Elementite: "<<endl;
    for(int r=0; r<2; r++) {
     for(int c=0; c<3; c++)
    cout<<setw(6)<<a[r][c]<< " " <<endl;
    cout<<endl;
  }
   cout<<"Sumata po redove e: ";
    for(int r=0; r<2; r++) {
      int sum=0;
      for(int c=0; c<3; c++)
        sum+=a[r][c];
      cout<<"Sumata za red "<<r<<" e " <<sum<<endl;
    }
   cout<<"Sumata po koloni e: ";
    for(int c=0; c<3; c++) {
      int sum=0;
    for(int r=0; r<2; r++)
        sum+=a[r][c];
      cout<<"Sumata po kolona "<<c<<" e " <<sum<<endl;
    }
    cout<<"Sumata za masiva e: ";
      int sum=0;
    for(int c=0; c<3; c++) 
      for(int r=0; r<2; r++)
        sum+=a[r][c];
    cout<<"Sumata za masiva e"<<sum<<endl;
    
      
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Violeta каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a[4][5];
    cout<<"Vuvedete elementite na masiva: "<<endl;
    for(int r=0; r<4; r++)
      for(int c=0; c<5; c++)
      {
      cout<<"Element ["<<r<< "]["<< c<<"]=";
      cin>>a[r][c];
    }
      cout<<"Sudurjanieto na masiva:"<<endl;
    for(int r=0; r<4; r++) 
    {
      for(int c=0; c<5; c++)
      cout<<setw(6)<<a[r][c]<<' ';
      cout<<endl;
     }
     
      cout<<"Sumata po redove:"<<endl;
    for(int r=0; r<4; r++) 
    {int sum;
    sum=0;
      for(int c=0; c<5; c++)
      sum=sum+a[r][c];
      cout<<"sumata za red "<<r<<" e "<<sum<<endl;
     }
      
       cout<<"Sumata po koloni:"<<endl;
     
    for(int c=0; c<5; c++) 
    {int sum;
    sum=0;
      for(int r=0; r<4; r++)
      sum=sum+a[r][c];
      cout<<"sumata za kolona "<<c<<" e "<<sum<<endl;
     }
      cout<<"Sumata za masiva e :"<<endl;
     int sum;
    sum=0;
    for(int c=0; c<5; c++) 
    {
      for(int r=0; r<4; r++)
      sum=sum+a[r][c];
      
     }
     cout<<"sumata na masiva e "<<sum<<endl;
      
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS; 

Вашият коментар