Извеждане на четните числа

Да се напише програма, която позволява да се въведат N на брой числа и след това извежда само четните от въведените.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Извеждане на четните числа

 1. kr1stiqn1995 каза:
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <windows.h>
    
  using namespace std;
    
  const int N=5;
   
  class Queue
   {
    private:
     int head;
     int tail;
     int s[N];
     void init();
    public:
     Queue();
     bool isEmpty();
     bool isFull();
     bool push(int X);
     bool pop(int &X);
     void print();
  };
   
  Queue::Queue()
  {
   init();
  }
   
  void Queue::init()
  {
   head=0;
   tail=0;
   for(int i=0;i<=N;i++) s[i]=0;
  }
    
  bool Queue::isEmpty() {
   return head==tail;
  }
    
  bool Queue ::isFull() {
   return ((tail+1)%N)==head;
  }
    
  bool Queue::push(int X)
  {
   bool ok = !isFull();
   if (ok){
    s[tail] = X;
    tail++;
    tail%=N;
   }
   return ok;
  }
    
  bool Queue::pop(int &X)
  {
   bool ok = !isEmpty();
   if (ok) {
    X = s[head];
    head++;
    head%=N;
   }
   return ok;
  }
    
  void Queue::print() {
   cout<<endl<<"head : "<<head<<" tail: "<<tail<<"\nqueue: | ";
   if(!isEmpty())
    if (head<=tail)
     for(int i=head;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    else {
     for(int i=head;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
     for(int i=0;i<tail;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
    }
   cout<<endl<<"array: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<s[i]<<" | ";
   cout<<endl<<"index: | ";
   for(int i=0;i<N;i++) cout<<setw(3)<<i<<" | ";
   cout<<endl<<endl;
  }
    
  int main ( )
  {
    Queue s1;
    int n, chislo;
    cout<<"Vavedete broi chisla: ";
    cin>>n;
    for (int i=0; i<n; i++) {
      cin>>chislo;
      if (chislo%2==0)
      s1.push(chislo);
    }
     
    cout<<"Chetnite chisla sa: "<<endl;
    while (!s1.isEmpty()) {
    s1.pop(n);
    cout<<n<<endl;
    }
   
    system("pause");
    return 0;
  }
  
 2. Gadget каза:
  const int K=100;
    
  class Queue
   {
    private:
     
     int head;
     
     int tail;
     
     int s[K];
     
     void init();
    public:
     Queue();
     
     bool isEmpty();
     
     bool isFull();
     
     bool push(int X);
     
     bool pop(int &X);
  };
    
  Queue::Queue()
  {
   init();
  }
    
  
  void Queue::init()
  {
   head=0;
   tail=0;
   for(int i=0;i<=K;i++) s[i]=0;
  }
    
  
  bool Queue::isEmpty() {
   return head==tail;
  }
    
  
  bool Queue ::isFull() {
   return ((tail+1)%K)==head;
  }
    
  
  bool Queue::push(int X)
  {
   bool ok = !isFull();
   if (ok){
    s[tail] = X;
    tail++;
    tail%=K;
   }
   return ok;
  }
    
  
  bool Queue::pop(int &X)
  {
   bool ok = !isEmpty();
   if (ok) {
    X = s[head];
    head++;
    head%=K;
   }
   return ok;
  }
    
  int main ( )
  {
   int N,x,i=0;
   Queue chisla;
   
   cout<<"Vavedete broi chisla: ";
   cin>>N;
   cout<<"Vavedete chislata: ";
   for(int k=0;k<N;k++) {
    cin>>x;
    if(x%2==0){
    chisla.push(x);
    i++;
    }  
   }
  
   cout<<"Chislata sa: ";
   for(int s=0;s<i;s++) {
    chisla.pop(x);
    cout<<x<<", ";  
     
   }
    cout<<endl;
   system("pause");
    
  return 0;
  }
   

Вашият коментар