Реализация на дърво чрез структури

Ето една примерна реализация на дърво чрез структура:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

// структура, която съхранява данните за един елемент
struct tree {
  int value;
  tree* parent;
  tree* left;
  tree* right;
};

// добавя елемент в дървото
void insert_tree(tree* &t, int value, tree* parent) {
  tree* p;

  // ако добавяме на върха на дървото
  if (t == NULL) {
    p = new tree;
    p->left = p->right = NULL;
    p->parent = parent;
    p->value = value;
    t = p;
  }

  // добавяне в съответното поддърво
  else if (value < t->value)
    insert_tree(t->left, value, t);
  else
    insert_tree(t->right, value, t);

}

// търсене на стойност в дървото
tree* search_tree(tree* t, int i) {
  // ако няма дърво, няма какво да търсиме
  if (t == NULL) return NULL;
  // ако сме попаднали на точният елемент - също
  if (t->value == i) return t;
  // търсим в съответното поддърво
  if (i < t->value) {
    return search_tree(t->left, i);
  } else {
    return search_tree(t->right, i);
  }
}

// намиране на най-малка стойност
tree* find_min(tree* t) {
  // ако няма дърво, няма какво да търсиме
  if (t == NULL) return NULL;
  // намираме най-левия елемент
  tree *min = t;
  while (min->left != NULL) {
    min = min->left;
  }
  return min;
}

// изтриване на елемент
void delete_element(tree* &t, int value) {
  // ако няма дърво, няма какво да изтриваме
  if (t == NULL) return;
  // намираме каквото ни трябва
  tree* element = search_tree(t, value);
  // ако няма такъв елемент, до тук сме
  if (element == NULL) return;
  // проверка има ли родител
  int hasParent = element->parent != NULL;
  // проверка дали е ляв наследник
  int isLeft = hasParent && element->value < element->parent->value;
  // ако елемента няма деца е лесно - изчистваме само указателя при родителя
  if (element->left == NULL && element->right == NULL) {
    if (hasParent) {
      if (isLeft) {
        element->parent->left = NULL;
      } else {
        element->parent->right = NULL;
      }
    }
    delete element;
  }
  // има само наследници отляво, свързваме наследника с родителя
  else if (element->left != NULL && element->right == NULL) {
    element->left->parent = element->parent;
    if (hasParent) {
      if (isLeft) {
        element->parent->left = element->left;
      } else {
        element->parent->right = element->left;
      }
    }
    // наследника е новият корен на дървото
    else {
      t = element->left;
    }
    delete element;
  }
  // има само родител отдясно, свързваме наследника с родителя
  else if (element->left == NULL && element->right != NULL) {
    element->right->parent = element->parent;
    if (hasParent) {
      if (isLeft) {
        element->parent->left = element->right;
      } else {
        element->parent->right = element->right;
      }
    }
    // наследника е новият корен на дървото
    else {
      t = element->right;
    }
    delete element;
  }
  // ако има два наследника, намираме най-малкия в дясното поддърво
  else {
    tree* right_min = find_min(element->right);
    // нашият ще е със стойността му
    element->value = right_min->value;
    // изтриваме най-малкия отдясно
    delete_element(right_min, right_min->value);
  }
}

// обработка на възел при обхождане - в случая отпечатваме възела,
// но може да е и произволна друга операция със стойността му
void process_node(int value) {
  cout<<value<<' ';
}

// inorder обхождане на дърво – посещаване на лявото поддърво, корена и дясното поддърво.
// при това обхождане стойностите са в нарастващ ред
void traverse_tree_inorder(tree* t) {
  if (t == NULL) return;
  traverse_tree_inorder(t->left);
  process_node(t->value);
  traverse_tree_inorder(t->right);
}

// preorder обхождане на дърво – посещаване на корена, лявото поддърво и дясното поддърво.
void traverse_tree_preorder(tree* t) {
  if (t == NULL) return;
  process_node(t->value);
  traverse_tree_preorder(t->left);
  traverse_tree_preorder(t->right);
}

// postorder обхождане на дърво – посещаване на лявото поддърво, дясното поддърво и корена.
void traverse_tree_postorder(tree* t) {
  if (t == NULL) return;
  traverse_tree_postorder(t->left);
  traverse_tree_postorder(t->right);
  process_node(t->value);
}

int main()
{
  // създаваме празно дърво
  tree* t = NULL;

  // добавяме елементи в него
  int n;
  cout<<"Vavedete broi na elementite: ";
  cin>>n;
  cout<<"Vavedete "<<n<<" chisla, koito da zapisha v darvoto: ";
  int value;
  for(int i=0; i<n; i++) {
   cin>>value;
   insert_tree(t, value, t);
  }

  // отпечатване на елементите
  cout<<"print inorder: "; traverse_tree_inorder(t); cout<<endl;
  cout<<"print preorder: "; traverse_tree_preorder(t); cout<<endl;
  cout<<"print postorder: "; traverse_tree_postorder(t); cout<<endl;

  // намиране на най-малка стойност
  tree* node = find_min(t);
  if(node)
   cout<<"Nai-malkata stoinonst e "<<node->value<<endl;

  // намиране на произволна стойност
  cout<<"Vavedete chislo, koeto da potarsia:";
  cin>>value;
  node=search_tree(t, value);
  if(node)
   if(node->parent)
    cout<<"Namereno e, roditel mu e "<<node->parent->value<<endl;
   else
    cout<<"Namereno e, namira se v korena na darvoto"<<endl;
  else cout<<"Niama takava stoinost v darvoto"<<endl;

  // изтриване на произволна стойност
  cout<<"Vavedete chislo, koeto da iztriya:";
  cin>>value;
  delete_element(t, value);

  // отпечатване на елементите
  cout<<"print inorder: "; traverse_tree_inorder(t); cout<<endl;
  cout<<"print preorder: "; traverse_tree_preorder(t); cout<<endl;
  cout<<"print postorder: "; traverse_tree_postorder(t); cout<<endl;

  return 0;
}
Публикувано в 12а, 12в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар