Брой на върхове в дърво

Да се напишат функции, която в дадено наредено двоично дърво намират сумата на:

 1. всички върхове в дървото
 2. всички поддървета в дървото
 3. вътрешните върхове в дървото
 4. върховете от всяко едно ниво на дървото
Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Брой на върхове в дърво

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  // структура, която съхранява данните за един елемент
  struct tree {
    int value;
    tree* parent;
    tree* left;
    tree* right;
  };
   
  // добавя елемент в дървото
  void insert_tree(tree* &t, int value, tree* parent) {
    tree* p;
   
    // ако добавяме на върха на дървото
    if (t == NULL) {
      p = new tree;
      p->left = p->right = NULL;
      p->parent = parent;
      p->value = value;
      t = p;
    }
   
    // добавяне в съответното поддърво
    else if (value < t->value)
      insert_tree(t->left, value, t);
    else
      insert_tree(t->right, value, t);
   
  }
   
  //1)  
  int broi_vurhove(tree* t) {
    // ако няма дърво, няма какво да търсиме
    if (t == NULL) return 0;
    // връща броя на върховете на дървото
    return 1 + broi_vurhove(t->left) + broi_vurhove(t->right);
  }
   
  int main()
  {
    // създаваме празно дърво
    tree* t = NULL;
   
    // добавяме елементи в него
    int n;
    cout<<"Vavedete broi na elementite: ";
    cin>>n;
    cout<<"Vavedete "<<n<<" chisla, koito da zapisha v darvoto: ";
    int value;
    for(int i=0; i<n; i++) {
     cin>>value;
     insert_tree(t, value, t);
    }
   
    cout<<"Broi vurhove: ";
    cout<<broi_vurhove(t)<<endl;
   
    system ("pause");
    return 0;
  }
  

  Решението на първата задача.

  • Данаил каза:

   А, супер! Значи успяхте и до решение да стигнете – и то до правилното :-) Може би малко може да се оптимизира – да вика рекурсивните функции само ако има нужда – но пък така кодът на broi_vurhove() е пределно прост! Позволих си да махна функциите, които нямат отношение към задачата и демонстрацията им, за да може по-лесно да се види същественото. Надявам се да не възразявате…

Вашият коментар