** Аритметични операции за обикновени дроби

Направете функции, които извършват аритметичните операции събиране, изваждане, умножение и целочислено деление между две обикновени дроби, подадени като параметри. В главната програма с помощта на тези функции пресметнете изразите:

  1. 2/3 + 3/4 =
  2. 4/5 – 3/6 =
  3. 1/6 * 25/4 =
  4. 25/4 : 2/ =

По желание: Да се добавят и функции, които проверяват дали дробта е правилна или неправилна, за представянето на неправилните дроби като смесени числа и за съкращаване на числителя и знаменателя доколкото е възможно.

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар