Проверка на символ и изречение

Да се направят функции, които проверяват дали даден символ е:

  • главна латинска буква
  • латинска буква
  • арабска цифра
  • препинателен знак

Да се направи главна програма, която тества тези функции.

По желание: Да се направи програма, която да проверява дали изречение, въведено от клавиатурата отговаря на следните правила:

  1. Започва с главна буква
  2. Съдържа поне една дума
  3. Не съдържа цифри
  4. Завършва с препинателен знак
Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар