(1+2+3)/(1*2*3)

Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=(1+2+…+N)/(1*2*3*…*N)

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар