Въвеждане на валидна дата

Да се направи програма, която гарантира, че потребителят е въвел валидна дата и след това я отпечатва. Проверката за валидна дата да е (опростено) ден между 1 и 31, месец между 1 и 12 и година > 0.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Въвеждане на валидна дата

 1. Lubomira каза:
   program Validna data
  var
   data, mesec, godina :integer;
  
  begin
   repeat
   WriteLn('Vuvedete data') ;
   ReadLn (data);
   WriteLn('Vuvedete mesec') ;
   ReadLn (mesec) ;
   WriteLn ('Vuvedete godina') ;
   ReadLn(godina) ;
   if (data>31) or (data<1 ) then
   WriteLn('Nevalidna data') ;
   if (mesec<1) or (mesec>12)then
   WriteLn ('Nevaliden mesec') ;
   if godina<0 then WriteLn ('Nevalidna godina') ;
   until
    (data<=31) and (data>=1) and
    (mesec<=12) and (mesec>=1) and
    (godina>0) ;
    WriteLn ('Validnata data e :',data,'.',mesec,'.',godina) ;
  ReadLn ;
  end.
   

Вашият коментар