Дали X е извън интервала

Напишете програма, която позволява да се въведе X и проверява дали е извън интервал [2, 10) .

По желание: Да се подобри програмата така, че да работи за произволен друг интервал, въведен от потребителя.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар