Квадратно уравнение

Да се напише програма, която решава квадратно уравнение от вида a.x2+b.x+c=0

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Квадратно уравнение

 1. Боряна каза:
  program kvadratno_uravnenie;
  var
   a,b,c,x,x1,x2,D: Real;
  begin
   Write('Vavedi a:');
   ReadLn(a);
   Write('Vavedi b:');
   ReadLn(b);
   Write('Vavedi c:');
   ReadLn(c);
  
   if ((a<>0) and (b<>0) and (c<>0)) then
    begin
    D:=Sqr(b)-(4*a*c);
     if D<0 then
      WriteLn('Uravnenieto niama reshenie.');
     if D=0 then
      begin
      x:=(-b)/(2*a);
      WriteLn('Reshenieto na uravnenieto e dvoiniat koren ', x);
      end;
     if D>0 then
      begin
      x1:=(-b+Sqrt(D))/(2*a);
      x2:=(-b-Sqrt(D))/(2*a);
      WriteLn('Korenite na uravnenieto sa ', x1, ' i ', x2);
      end;
    end
   else
    if a=0 then
     if b=0 then
      if c=0 then
       WriteLn('Vsiako x e reshenie.')
      else
       WriteLn('Niama reshenie')
     else
     begin
      x:=-(c/b);
      WriteLn('Korenyt na uravnenieto e ', x);
     end
    else
     if b=0 then
      if c=0 then
       WriteLn('Korenyt na uravnenieto e 0.')
      else
       begin
        x:=Sqrt((-c)/a);
        WriteLn('Korenyt na uravnenieto e ', x);
       end
     else
      if c=0 then
       begin
        x:=(-b)/a;
        WriteLn('Korente na tova uravnenie sa 0 i ', x);
        end;
  
   ReadLn;
  end. 
  

Вашият коментар