Калкулатор

Да се въведат две числа и знак за операция между тях (+ – * /), да се пресметне и изведе резултатът от операцията.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Калкулатор

 1. svetlieti каза:
  program project1;
  var
   a, b:real;
   operaciq:char;
  begin
     Writeln('Vavedi a i b:');
     Readln(a,b);
     Writeln('Izberi operaciq: +,-,*,/');
     Readln(operaciq);
   case operaciq of
      '+': Writeln('a+b=',a+b:5:2);
      '-': Writeln('a-b=',a-b:5:2);
      '*': Writeln('a*b=',a*b:5:2);
      '/': Writeln('a/b=',a/b:5:2);
   end;
     Readln;
  end.
  
 2. Боряна каза:
  program kalkulator;
  var
   a, b, rezultat: integer;
   znak: char;
  begin
   Write('Vavedete dve chisla:');
   ReadLn(a,b);
   WriteLn('Vavedete znaka na deistvieto(+, -, *, /):');
   ReadLn(znak);
   case (znak) of
   '+': rezultat:=a+b;
   '-': rezultat:=a-b;
   '*': rezultat:=a*b;
   '/': rezultat:=a div b;
   end;
   WriteLn(a, znak, b, '=', rezultat);
   ReadLn;
  end. 
  
 3. viktoria каза:
  program kalkulator;
  var
   a,b:integer;
   operaciq:char;
  begin
   WriteLn('Vavedete a ,b:');
   ReadLn(a ,b);
   WriteLn('Izberi operaciq: +, -, *, /');
   ReadLn(operaciq);
    case operaciq of
    '+': WriteLn('a+b=:',a+b);
    '-': WriteLn('a-b=:',a-b);
    '*': WriteLn('a*b=:',a*b);
    '/': WriteLn('a/b=:',a/b);
    end;
    ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар