Цифри на число

Да се въведе число и да се отпечатат:

 • цифрите му в обратен ред
 • сумата от цифрите му
 • колко цифрено е
Публикувано в с етикети , . Постоянна връзка.

4 Responses to Цифри на число

 1. Alya каза:
  program Project1;
  var
   chislo, cifra, sum, br:integer;
  begin
   sum:=0;
   br:=0;
   Write('Vavedete chislo: ');
   Readln(chislo);
   repeat
    cifra:=chislo mod 10;
    chislo:=chislo div 10;
    WriteLn(cifra);
    sum:=sum+cifra;
    br:=br+1;
   until chislo=0;
   WriteLn('Sumata e: ', sum);
   WriteLn('Broqt na cifrite e: ', br);
   ReadLn;
  end.  
  
 2. Боряна каза:
  //тази програма правя само заради 13-ти ред
  program Project1;
  var
   chislo, cifra, obratno, suma, br: integer;
  begin
   Write('Vavedete chislo:');
   ReadLn(chislo);
   obratno:=0;
   suma:=0;
   br:=0;
   repeat
    cifra:=chislo mod 10;
    obratno:=(obratno*10)+cifra;
    suma:=suma+cifra;
    br:=br+1;
    chislo:=chislo div 10;
   until chislo=0;
   WriteLn('Chisloto naobratno e ', obratno, '.');
   WriteLn('Sumata ot cifrite na chisloto e ', suma, '.');
   WriteLn('Broiat ot cifrite na chisloto e ', br, '.');
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар