Сумата от цифрите да е X

Да се напише програма, която извежда всички числа в интервала (1..1000), сумата от цифрите на които е равна на X

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Сумата от цифрите да е X

 1. Боряна каза:
  //технически правихме програмата със Светли миналия път, просто едва сега
  //й намерих грешката (22-и ред)
  program Project1;
  var
   x, suma, chislo, cifra, i: integer;
  begin
   Write('Vavedete X:');
   ReadLn(x);
   suma:=0;
   WriteLn('Chislata ot 1 do 1000, na koito sumata na cifrite e ', x, ', sa: ');
   for i:=1 to 1000 do begin
    chislo:=i;
    repeat
     cifra:=chislo mod 10;
     suma:=suma+cifra;
     chislo:=chislo div 10;
    until chislo=0;
    if suma=x then WriteLn(i);
    suma:=0;
   end;
   ReadLn;
  end. 
  

Вашият коментар