Процедури за дати

Да се напише програма, съдържаща и демонстрираща процедури за:

 1. връщане на датата на създаване на програмата (като параметри ден, месец и година)
 2. отпечатване на дата, при подадени като параметър ден, месец и година
 3. проверява дали две дати са равни
 4. проверява дали дадена дата е днешна дата
 5. отпечатване на дата, като месеца е с думи (например „31 mai 2013“)
 6. преминаване  в следваща година, при подаден параметър текуща година
 7. преминаване в следващ месец, при подадени като параметри месец и година
 8. връщане на брой седмици от началото на годината (грубо пресметнати, при всеки месец от 30 дни)
 9. По желание: преминаване в следващ ден, при подаден като параметри ден, месец и година
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Процедури за дати

 1. Alya каза:

  За 2:

  program Project1;
  
  procedure PechatData(den,mesec,godina:integer);
  begin
   Writeln('Den: ',den);
   Writeln('Mesec: ',mesec);
   Writeln('Godina: ',godina);
  
  end;
  
  begin
   WriteLn('Rojden den na Alya: ');
   PechatData(13, 5, 2000);
   WriteLn;
   WriteLn('Rojden den na Eva: ');
   PechatData(3, 5, 2000);
   Readln;
  
  end.
   
 2. Lubomira каза:
  program Project1;
  
  procedure PechatData(d,m,g:integer) ;
  begin
   Write(d,' ');
   case m of
   1: Write('Yanuari');
   2: Write ('Fevruari');
   3: Write ('Mart');
   4: Write ('April');
   5: Write ('Mai');
   6: Write ('Uni');
   7: Write ('Uli');
   8: Write ('Avgust');
   9: Write ('Septemvri');
   10: Write ('Oktomvri');
   11: Write('Noemvri');
   12: Write ('Dekemvri');
   else
   WriteLn('Nevaliden mesec') ;
   end;
   WriteLn(' ',g) ;
   end;
  
  begin
   WriteLn('Datata e' );
   PechatData(4,12,2000) ;
   ReadLn ;
  end.
                    

Вашият коментар