В добро настроение

Да се напише програма, която позволява да се въведат настроенията на 10 човека и да се отпечата колко човека са в добро настроение.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

One Response to В добро настроение

 1. Данаил каза:
  program Project1;
  // дефинираме тип данни за възможните настроения
  type
   TNastroenie = (MnLosho=1, Losho, Sredno, Dobro, MnDobro, Otlichno);
  // декларираме променлива, която ще съхранява настроението;
  var
   nastroenie: TNastroenie;
   i, N, BroiDobro: integer;
  begin
   BroiDobro:=0;
   for i := 1 to 10 do
   begin
    Write('vavedete v kakvo nastroenie ste (1: Mn.Losho do 6:Mn.Dobro):');
    // прочитаме числовата оценка на настроението
    ReadLn(N);
    // преобразуваме я в настроение
    nastroenie:= TNastroenie(N);
    // проверяваме дали отговаря на нашите критерии
    if nastroenie > Sredno then
     BroiDobro:= BroiDobro+1;
   end;
   Writeln('Horata s dobro nastroenie sa ', BroiDobro);
   ReadLn;
  end.  

Вашият коментар