Хора и настроения

Да се напише програма, която позволява да се въведат настроенията на N човека и да се отпечата колко от тях в какво настроение са.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to Хора и настроения

 1. Боряна каза:

  програмата не е довършена!

  program Project1;
  type
   TNastroenie=(MnLosho=1, Losho, Sredno, Dobro, MnDobro, Strahotno);
  var
   N, i, kak, BrMnLosho, BrLosho, BrSredno, BrDobro, BrMnDobro, BrStrahotno, shega: integer;
   nastroenie: Tnastroenie;
  begin
   BrMnLosho:=0;
   BrLosho:=0;
   BrSredno:=0;
   BrDobro:=0;
   BrMnDobro:=0;
   BrStrahotno:=0;
   shega:=0;
  
   Write('Vavedete broi interviuirani: ');
   ReadLn(N);
  
   for i: 1 to N do begin
    Write ('Vavedete nastroenie (1 - mnogo losho, 6 - strahotno): ');
    ReadLn(kak);
    nastroenie:=TNastroenie(kak);
    case nastroenie of
    MnLosho: BrMnLosho:=BrMnLosho+1;
    Losho: BrLosho:=BrLosho+1;
    Sredno: BrSredno:=BrSredno+1;
    Dobro: BrDobro:=BrDobro+1;
    MnDobro: BrMnDobro:=BrMnDobro+1;
    Strahotno: BrStrahotno:=BrStrahotno+1;
    else shega:=shega+1;
    end;
   end;
  
   WriteLn('Napravih prouchvane megdu ', N, ' choveka.');
   WriteLn('S mnogo losho nastroenie sa ', BrMnLosho);
   WriteLn('S losho nastroenie sa ', BrLosho);
  
  
  end.
  
 2. Svetli Kamenov каза:
  program project1;
  type
   TNastroenie=(MnLosho, Losho, Sredno, Dobro, MnDobro, Otlichno);
   var
   nastroenie:TNastroenie;
   HMnLosho, HLosho, HSredno, HDobro, HMnDobro, HOtlichno, Greshka, N, br, a: integer;
  begin
   HMnLosho:=0;
   HLosho:=0;
   HSredno:=0;
   HDobro:=0;
   HMnDobro:=0;
   HOtlichno:=0;
   Greshka:=0;
   br:=0;
  
   Writeln('Vavedete broq na hora');
   Readln(N);
   while br<N do
    begin
    Writeln('Vavedete nastroenie');
    Readln(a);
    nastroenie:=Tnastroenie(a);
    br:=br+1;
    if nastroenie = MnLosho then
     HMnLosho:=HmnLosho+1;
    if nastroenie = Losho then
     HLosho:=HLosho+1;
    if nastroenie = Sredno then
     HSredno:=Hsredno+1;
    if nastroenie = Dobro then
     HDobro:=HDobro+1;
    if nastroenie = MnDobro then
     HMnDobro:=HMnDobro+1;
    if nastroenie = Otlichno then
     HOtlichno:=Hotlichno+1;
    if (nastroenie>Otlichno) or (nastroenie<MnLosho) then
     Greshka:=Greshka+1;
    end;
  
    Writeln('Horata s mnogo losho nastroenie sa: ',HMnLosho);
    Writeln('Horata s losho nastroenie sa: ',HLosho);
    Writeln('Horata sus sredno nastroenie sa: ',HSredno);
    Writeln('Horata s dobro nsatroenie sa: ',HDobro);
    Writeln('Horata s mnogo dobro nastroenie sa: ',HMnDobro);
    Writeln('Horata s otlicnho nastroenie sa: ',HOtlichno);
    Writeln('Horata, koito sa vaveli nevalidno chislo sa: ',Greshka);
    Readln;
  
  end.
  
 3. Боряна каза:
  program prouchvane;
  type
   TNastroenie=(MnLosho=1, Losho, Sredno, Dobro, MnDobro, Strahotno);
  var
   N, i, kak, BrMnLosho, BrLosho, BrSredno, BrDobro, BrMnDobro, BrStrahotno, shega: integer;
   nastroenie: Tnastroenie;
  begin
   BrMnLosho:=0;
   BrLosho:=0;
   BrSredno:=0;
   BrDobro:=0;
   BrMnDobro:=0;
   BrStrahotno:=0;
   shega:=0;
  
   Write('Vavedete broi interviuirani: ');
   ReadLn(N);
  
   for i:= 1 to N do begin
    Write ('Vavedete nastroenie (1 - mnogo losho, 6 - strahotno): ');
    ReadLn(kak);
    nastroenie:=TNastroenie(kak);
    case nastroenie of
    MnLosho: BrMnLosho:=BrMnLosho+1;
    Losho: BrLosho:=BrLosho+1;
    Sredno: BrSredno:=BrSredno+1;
    Dobro: BrDobro:=BrDobro+1;
    MnDobro: BrMnDobro:=BrMnDobro+1;
    Strahotno: BrStrahotno:=BrStrahotno+1;
    else shega:=shega+1;
    end;
   end;
  
   WriteLn;
   WriteLn('Napravih prouchvane megdu ', N, ' choveka.');
   WriteLn('S mnogo losho nastroenie sa ', BrMnLosho);
   WriteLn('S losho nastroenie sa ', BrLosho);
   WriteLn('Sas sredno nastroenie sa ', BrSredno);
   WriteLn('S dobro nastroenie sa ', BrDobro);
   WriteLn('S mnogo dobro nastroenie sa ', BrMnDobro);
   WriteLn('Sas strahotno nastroenie sa ', BrStrahotno);
   if shega>0 then
    WriteLn(shega, ' hora se posheguvaha. Te vavedoha nevalidno chislo za nastroenie.');
   ReadLn;
  end.
  
 4. Alya каза:
  program project1;
  type
   TNastroenie=(MnLosho=1, Losho, Sredno, Dobro, MnDobro, Otlichno);
  var
   nastroenie: TNastroenie;
   i, N, BrMnLosho, BrLosho, BrSredno, BrDobro, BrMnDobro, BrOtlichno, kak: integer;
  begin
   BrMnLosho:=0;
   BrLosho:=0;
   BrSredno:=0;
   BrDobro:=0;
   BrMnDobro:=0;
   BrOtlichno:=0;
   Write('Vavedete broi hora: ');
   Readln(N);
   for i:= 1 to N do
   begin
    WriteLn('V kakno nastroenie ste (1 - Mnogo losho, 6 - otlichno): ');
    ReadLn(kak);
    nastroenie:=TNastroenie(kak);
    case nastroenie of
    MnLosho: BrMnLosho:= BrMnLosho+1;
    Losho: BrLosho:= BrMnLosho+1;
    Sredno: BrSredno:= BrMnLosho+1;
    Dobro: BrDobro:= BrMnLosho+1;
    MnDobro: BrMnDobro:= BrMnLosho+1;
    Otlichno: BrOtlichno:= BrMnLosho+1;
    else Writeln('Greshka!');
    end;
   end;
   Writeln('Horata s mnogo losho nastroenie sa: ', brMnLosho);
   Writeln('Horata s losho nastroenie sa: ', brLosho);
   Writeln('Horata sus sredno nastroenie sa: ', brSredno);
   Writeln('Horata s dobro nastroenie sa: ', brDobro);
   Writeln('Horata s mnogo dobro nastroenie sa: ', brMnDobro);
   Writeln('Horata s otlichno nastroenie sa: ', brOtlichno);
   Readln;
  end.                 
  

Вашият коментар