Лице и обиколка на правоъгълник и квадрат

Да се напише програма, съдържаща функции за пресмятане на лице и обиколка на правоъгълник и квадрат. С тяхна помощ да се пресметне:

 • площта на имоти с форма на буквата L и П, с дължина и широчина 40 метра и дебелина на „линията“ на буквата 10 м
 • колко линейни метра мрежа ще са необходими за ограждането им
Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

10 Responses to Лице и обиколка на правоъгълник и квадрат

 1. Ivelina Krsteva каза:
   
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  	int lice(int a, int b)
  	{
  		return a*b;
  	}
  	int obikolka(int c, int d)
  	{
  		return (2*c)+(2*d);
  	}
  
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	
  	//presmqta lice i obikolka na L figura
  	cout<<lice(30,10)+lice(40,10)<<endl;
  	cout<<(obikolka(40,10)+obikolka(30,10))-20<<endl;
  	
  	//presmqtane lice i obikolka na П figura
  	cout<<(lice(30,10))*2+(lice(40,10))<<endl;
  	cout<<((obikolka(30,10))*2+(obikolka(40,10))-40)<<endl;
  	
  	return 0;}
  
  
 2. kaloyank каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  	
  int licep(int a, int b)
  	{
  		return a*b;
  	}
  	
  int obikp(int a, int b)
  	{
  		return 2*(a+b);
  	}
  	
  int licek(int a)
  	{
  		return a*a;
  	}
  	
  int obikk(int a)
  	{
  		return a*4;
  	}
  int main(int argc, char** argv) {
  	
  	cout<<"Liceto na imot s bukvata L e: "<<endl;
  	cout<<licep(30,10)+licep(40,10)<<endl<<endl;
  	
  	cout<<"Liceto na imot s bukvata P e: "<<endl;
  	cout<<licep(30,10)+licep(40,10)+licep(30,10)<<endl<<endl;
  	
  	cout<<"Obikolkata na imot s bukvata L e: "<<endl;
  	cout<<obikp(40, 10) + obikp(30, 10)-20<<endl<<endl;
  	
  	cout<<"Obikolkata na imot s bukvata P e: "<<endl;
  	cout<<obikp(30, 10) + obikp(30, 10) + obikp(40, 10)-40<<endl<<endl;
  	
  	return 0;
  	}
  
 3. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int Obikolka(int a,int b)
  {
  
  	return 2*(a+b);
  }
  
  int lice(int a,int b)
  {
  	return a*b;
  }
  
  
  int main(int argc, char** argv) 
  {
  	cout<<"obikolkata na L imota e: "<<Obikolka(30,10)+Obikolka(40,10)-20<<endl;
  	cout<<"Liceto na L imota e: "<<lice(30,10)+(40+10)<<endl;
  	cout<<"obikolkatana P imota e: "<<Obikolka(30,10)+Obikolka(30,10)+Obikolka(40,10)-40<<endl;
  	cout<<"liceto na P imota e: "<<lice(30,10)+(30,10)+(40,10)<<endl;
  	return 0;
  	
  
  }
  
 4. Cvet_8 каза:
   
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int Lice (int a, int b)
  {
  
  return (a*b);
  }
  
  
  int Obikolka (int a, int b)
  {
  
  return ((2*a)+(2*b));
  }
  
  
  int main(int argc, char** argv) {
  int s,p;
  
  s= Lice(30,10) + Lice(40,10);
  cout<<"Lice L e "<<s<<endl;
  p= Obikolka(30,10) + Obikolka(40,10);
  cout<<"Obikolkata L e "<<p<<endl;
  
  s= 2*Lice(30,10) + Lice(40,10);
  cout<<"Lice P e "<<s<<endl;
  p= 2*Obikolka(30,10) + Obikolka(40,10);
  cout<<"Obikolkata P e "<<p<<endl;
  
  	return 0;}
  
  
 5. bobby666666 каза:
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  int licenakw (int a){
  return a*a;
  }
  int obikolkakw (int a){
  return 4*a;
  }
  int licenapraw (int a, int b){
  return a*b;
  }
  int obikolkanapraw (int a, int b){
  return 2*(a+b);
  
  }
  int main(int argc, char** argv) {
  cout<<"liceto na bukwata L e "<<licenapraw(30,10)+licenapraw(40,10)<<endl;
  cout<<"liceto na bukwata P e "<<licenakw(40)-licenapraw(30,20)<<endl;
  cout<<"Obikolkata na bukwata L e "<<obikolkakw(40)<<endl;
  cout<<"Obikolkata na bukwata P e "<<obikolkakw(40)+60<<endl;
  
  	return 0;
  }
   

Вашият коментар